İsrail Nükleer Silahları DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Rıza Necefi UAEA’nin Mart ayı mevsimlik oturumunun son gününde siyonist rejim nükleer silah programlarının Bağlantısızlar Hareketince şiddetle kınandığına işaretle, UAEA’nın bu konuyu ciddiyetle incelemesini talep etti.

Necefi uluslararası toplumun, UAEA bildirileri ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması gözden geçirme konferansı çerçevesinde, bu rejimin NPT’ye bir an önce katılması ve tüm nükleer tesislerinin Ajansın koruma önlemlerince tamamen denetlenmesine dair isteğine işaretle şunları söyledi:

GÖZAT  Siyonist İsrail Nükleer Silah Denemiş

“Maalesef siyonist rejim son yıllarda uluslararası camianın meşru isteklerini gözardı ederek, ve bazı batılı ülkelerin gözü kapalı destekleri sayesinde tüm uluslararası yasaları çiğneyerek nükleer askeri programlarını ilerlettirmekte.”

GÖZAT  Nükleer Silahlı İsrail, Dünya İçin En Büyük TEHDİT!

Oturuma katılan Mısır, Ürdün ve BAE de batılı ülkelerin siyonist rejimin nükleer gücüne verdikleri desteği kınayarak, korsan rejimin kayıtsız şartsız NPT’ye katılmasını ve nükleer tesislerinin de Ajansın denetimine açılmasını istediler.

Fakat Amerika ve Avrupa temsilciler siyonist rejime verdikleri destekle bu konunun bölge ülkelerince  oturumda söz konusu olmasını eleştirdiler.