Siyonist İSRAİL’den Mültecilere 2 Seçenek: HAPİS ve SÜRGÜN

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar para ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme aksi halde ise süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor.

Bu çerçevede İsrail’den çıkmayı kabul etmeyenler hapse atılmaya başlandı.

İsrail Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu kişilerin tamamına yakının 2006-2012 yılları arasında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden, savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıkladı.

Sayıları yaklaşık 40 bin kişiyi buluyor. nıİsrail bunların yüzde 99’una mülteci statüsü vermeyi reddediyor. Bu sığınmacıların çoğu Sina Yarımadası üzerinden geçerek İsrail’e ulaşmış.

Hristiyan ve Müslümanlardan oluşuyor

Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor.

Birçoğu üçüncü bir ülkeye gitseler dahi sonunda kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten korkuyor.

İsrail’de bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce yaklaşık 20 bin kişi, İsrail’in “gönüllü çıkış programı” kapsamında son 4 yılda sınır dışı edildi.

İsrailli insan hakları savunucuları ile uygulamanın dini değerlerine aykırı olduğunu düşünen Yahudi kuruluşları, yasaya karşı çıkıyor ancak özellikle sağ partilerin destekçileri yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini istiyor.