İsrail İşgal Parlamentosu Filistinli Ailelere Karşı Yasayı Onayladı

Siyonist işgal hükümetinin “Vatandaşlık Yasası” olarak isimlendirdiği, gerçekte ise Filistinli ailelerin birleşiminin engellenmesi yasası olarak bilinen yasayı son iki okumada Knesset olarak isimlendirilen işgal parlamentosunda kabul ettirdiği haber verildi. 

İşgal parlamentosunda gece gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü okumalarda yasanın onaylandığı belirtildi. 

Parlamento üyelerinden 45’inin yasa lehinde, 15 üyenin ise aleyhinde oy kullandığı ifade edildi. 

Yasa, fertlerinden bazıları Kudüs, Gazze veya Batı Yaka nüfusuna kayıtlı olan Filistinli ailelerin birleşimini engelliyor. Çünkü yasa onların Filistin’in 1948’de işgal edilmiş bölgesinin nüfusuna, yani “vatandaşlığa” geçmelerini iyice zorlaştırıyor. Vatandaşlık elde edebilmeleri için çok uzun prosedürlerden ve bir yığın emniyet soruşturmasından geçmeleri gerekiyor ki bunun da imkansız olacağı tahmin ediliyor. 

İşgal rejiminin Filistinlilere yönelik bu tutumu tam anlamıyla ırkçı ayrım politikasından kaynaklanıyor. Çünkü bir yahudinin dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun çok rahat bir şekilde “vatandaşlık” alması mümkünken, 1948’de işgal edilmiş bölgede yaşamak zorunda olan bir Filistinli ailenin, Batı Yaka, Kudüs veya Gazze nüfusuna kayıtlı bir ferdini vatandaşlığa geçirmesinin önünde geçilmesi neredeyse imkansız engeller bulunuyor.