İSRAİLLİ Analist: İRAN’a Karşı, ARABİSTAN’a İhtiyaç Var!

Siyonist analist Yoval Joconski, Amerika ve küresel toplum Kaşıkçı cinayetinden dolayı Arabistan’a karşı bir tavır almış olsa da; bu ülkede istikrarı sağlamak İsrail ve küresel toplumun bölgedeki birçok menfaati ve İran’a karşı mücadelesi için büyük önem taşıdığını belirtti.  

Siyonist İsrail Milli Güvenlik Araştırma Merkezi uzmanlarından Yoval Joconski; Amerikan senatosunun Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili aldığı kararın ve ABD’nin Yemen savaşına muhtemel müdahalesinin, Trump’ın, kabinesi ve birçok Amerikalı milletvekili ile Suudi Arabistan konusunda derin ayrılığa düştüğünü gösterdiğine inanıyor.

Trump hükümeti üzerindeki baskıların amacı, Suudi Arabistan ile tarihi ilişkilerini sonlandırmak değil, bilakis bu ülkeye özellikle de Muhammed Bin Salman’a Suudilerin sorumsuz adımlarının faturasını ödemeleri ve Amerika’nın menfaatleri ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğine dair verilmek istenen bir mesajdır.

Washington ile Riyad arasındaki ilişkiler Trump’ın başkanlığının başından beri Amerikan hükümeti tarafından alınan kararlar ve özellikle de Suudi Arabistan’ın bu kararlar hakkındaki tepkisinde oldukça ciddi etkiler bıraktı.

Siyonist analist şunları ekledi: Netanyahu tarafından Kaşıkçı cinayetinin sonuçlarının önceliği hakkında yapılan açıklamalar doğrudur ve bu da İsrail’in şu iki seçenek arasında seçim yapması gerektiğini gösteriyor; ya insan haklarına aykırı olan bu adımı kınayacak ya da İsrail Arabistan’ın bölgedeki dengeyi kurma ve İsrail ile ortak menfaatlerin temini konusunda oynadığı önemli rolü anladığı için sesini çıkarmayacak.

Kaşıkçı cinayeti ve Arabistan’ın Yemen’e karşı başlattığı savaştan dolayı Yemen’de yaşanan insanlık krizi, Amerika iç iç siyasetinde Trump hükümeti ile kongre arasında bir mücadele faktörüne dönüştü.

Bu ihtilaflar Trump yanlısı cumhuriyetçi şahsiyetlere kadar uzandı. Senatodan oy birliği ile olağanüstü bir bildiri yayınlanmasına ek olarak, bildiride Bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu belirtildi. Yine senatoda Amerika’nın Yemen savaşında Suudi Arabistan’a desteğinin durdurulması da gündeme getirildi.

Analist açıklamalarına şöyle devam etti: İsrail Başbakanı Netanyahu, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliahtını direkt olarak hedef almaktan kaçındı, bu da Arabistan’ın İsrail açısından önemini gösteriyor. Aynı zamanda Arabistan’ın istikrarı Tel Aviv açısından İran’la mücadele için önemli bir unsur sayılıyor. Genelde uluslararası toplum özelde ise Amerika, Arabistan’ın içişlerinin istikrarını bölgedeki sayısız menfaatlerini koruma hususunda esas unsur olarak görüyorlar.

Analist makalesinin bir diğer bölümünde ise şunlara yer verdi: Arabistan’ın Muhammed Bin Selman önderliğinde yaptıkları bölgedeki istikrarının sarsılmasında önemli bir paya sahip. Suudi makamlarının Kaşıkçı cinayeti gibi konularda kendi içlerindeki çatışmaları, bölge seviyesinde Yemen’de sürdürülen savaş, Katar ile sürtüşmeler ve Lübnan başbakanını kaçırıp istifaya zorlamak gibi hali hazırda Arabistan tarafından yürütülen siyasetler İran’ın yararınadır.

Analist açıklamalarının devamında şunları da ekledi: Arabistan’da istikrarı korumak İsrail’in esas menfaatlerindendir, İsrail bu şartlarda Arabistan kraliyet ailesine yapılacak bir dış baskının ülkede istikrarsızlığa neden olacağına kesin kanaat getirmiş durumda. Ancak İsrail’in imajına zarar vermemek için Suud veliahtının eylemlerinden dolayı veliahtla fazla birlikte görünmekten kaçınmalıdır.

Analist makalesinin sonunda şunları vurguladı: Öngörüler Arabistan’ın yakın gelecekte İsrail’in adımlarına olumlu tepki vermeyeceğini ancak İsrail’in uzun bir süreçte Suudi liderlerin karar alma sürecinde önemli bir konuma sahip olacağını gösteriyor.