İsrail Gazetesi: İran – Hamas Bağı Her Gün Güçleniyor

Siyonist gazeteci yayınladığı makalesinde Hamas’tan İran İslam İnkılabı liderlerine yapılan üst düzey ziyareti ve bu ziyaretin sahada İsrailli ve Filistinliler arasındaki getirileri üzerinde durdu.

Siyonist gazeteci şu iddiada bulundu: Bu görüşmeler Mısır arabuluculuğuyla Filistin ve İsrail arasında bir ateşkesle sonuçlanabilir. Buna ek olarak İran İslam İnkılabı rehberiyle yapılan görüşmenin ardından Hamas’ın bölgedeki ve politikalarındaki işleyiş yöntemlerini belirleyecek şartlar hazırlanmış olacaktır.

Şalomi Eldar makalesinin devamında şunları kaydetti: Salih El-Aruri, atamasının onandığı 2017 yılından itibaren İran ve Hamas arasındaki bağı güçlendirmeye çalışıyor. Şu an Gazze ve Tahran birbirleri için çok iyi müttefikler.

Yazar şu noktalara da değindi: Görüşmeler İran ve Körfez ülkeleri arasında hakim olan oldukça gergin şartlarda yapıldı. İsrail, Hamas’ın İran’dan döndükten sonra Gazze halkının geçimini temin etmek ve siyasi ve ekonomik kolaylıklara bu yolla ulaşabilmek için Mısır ile olan ilişkisine devam edeceğini çok iyi biliyor. Ancak Tel Aviv Hamas’ın hem İran ve hem de Kahire ile sağlam ilişkiler kurarak İsrail’i baskı altında bırakması karşısında eli koynunda oturmayacak.

Gazeteci makalesinin sonundaki İran ve Hamas liderleri arasında iyi bir danışma ve görüş alışverişi olduğunu vurguladı.

Bir diğer Siyonist kuruluş da yayınladığı makalede şunlara değindi: Hamas İran’ın ilk savunma hattıdır. Hamas Filistin’in kalbidir.

Bu kuruluşun yazdıklarına göre, İran ve Hamas Suriye’nin yaşadığı savaş ve çatışmaların ardından daha iyi ve sağlam ilişkiler kurabilirler.