İsrail Askerleri Gazze’de Yaşlı Sivilleri İnfaz Etti

Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlem Merkezi, Gazze’de siyonist işgalci askerlerin baskın düzenledikleri yerlerde yaşlı Filistinlileri herhangi bir gerekçe olmaksızın, doğrudan üzerlerine ateş etmek suretiyle katletmeleri konusunda ellerinde çok sayıda canlı şahitlik kaydı bulunduğunu, bu tür yargısız infazlara bizzat şahit olanların çok çarpıcı bilgiler verdiklerini dile getirdi. 

Merkez, bu tür yargısız infazların orada işgal saldırıları karşısında tamamen savunmasız durumda olan sivil insanların korku ve endişelerinin katlanmasına yol açtığını ve işgal askerlerinin tamamen keyfi bir şekilde insan katlettiklerini gözler önüne serdiğini vurguladı. 

Merkez yaptığı açıklamada henüz devam etmekte olan bir araştırmalarına göre işgal güçlerinin Gazze’ye yönelik saldırıları başlatmasından sonra geçen 76 günlük süre içinde 1049 yaşlı kadın ve erkeği öldürdüklerinin tespit edildiğini, bunların ise bölgedeki yaşlıların %1’lik kısmını oluşturduğunu, bölgedeki yaşlı nüfus sayısının 107 bin olduğunu, yaşlı şehitlerin tüm şehitler arasında %3.9’luk bir oranı oluşturduğunu ifade etti. 

Merkez aynı zamanda yaşlıların yargısız infazla keyfi bir şekilde katledilmesine dair derlediği bazı canlı şahitliklere yer verdiği bir rapor yayınladı.