İsmail Heniyye, Türkiye Elçisini Kabul Etti

Heniyye’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, yapılan görüşmede başta işgalcinin Gazze’ye yönelik son saldırıları olmak üzere Filistin sahasındaki konular ele alınırken, işgalcinin gelecekte büyük krizlere sebep olacak ahmakça hareketlerinin durdurulması gerektiğini vurgulayıp, işgalciyi iç krizlerini Gazze’ye taşıma konusunda da uyardılar.

Yahudi yerleşim alanlarının İsrail parlamentosu Knesset tarafından meşrulaştırılması kanununu reddeden taraflar, işgalcinin bununla Filistin topraklarını daha çok gasp etmek ve yasa dışı olan yerleşkelere de meşruluk vasfı kazandırmak istediğini ifade ettiler.

Gazze halkının sıkıntılarını azaltma ve özellikle elektrik sorununu giderme konusunda Türkiye’nin çabalarını gündeme getiren taraflar, Türkiye’nin üç ay yetecek miktarda gönderdiği yakıtla, sorunu çözmek için enerji idaresinden bir heyeti Gazze’ye göndermesine teşekkür ettiler.

Heniyye büyükelçi aracılığıyla Türkiye’ye çağrıda bulunarak, Gazze’deki hastaneyi acilen faaliyete geçirmesini,  Gazze’nin imarı için çaba göstermesini, daha çok Gazzeli öğrenci almasını, başta tıp olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencisine burs vermesini talep etti.

Türkiye büyükelçisi Türkiye’nin zikredilen bu sorunlar başta olmak üzere Gazze’deki bütün sorunlar için çaba harcayacağını, bölge halkının sıkıntılarını hafifletmek için Türkiye’nin ciddi gayretler göstereceğini söyledi.