İSLAMİ CİHAD: Uzlaşı İçin HAMAS Gerekeni Yaptı

El-Bataş, bazı kesimlerin son Kahire anlaşmasına temel teşkil eden 2011 anlaşmasını ve diğer uzlaşı anlaşmalarını yok saymak istediğini söyledi.

Yerel Er-Risale gazetesinin düzenlediği panelde konuşan El-Bataş, Hamas hareketinin uzlaşının sağlanması için yapması gereken her şeyi yaptığını ve büyük esneklik gösterdiğini belirtti.

El-Bataş, uzlaşının diğer tarafının yapması gerekenleri hâlâ yapmadığını ve anlaşmadan kaçmak için bahaneler ileri sürmeye devam ettiğini  söyledi.

2011 anlaşmasının maddelerine bağlı kalmanın tek çıkış yolu olduğunu dile getiren El-Bataş, anlaşma dışına çıkılmasının krize yol açtığını ve uzlaşının uygulanmasını güçleştirdiğini kaydetti.

İslami Cihad lideri “hükümetin kontrolü tamamen eline alması” ifadesine işaret ederek, şu ana kadar bu ifadeyle tam olarak neyin kastedildiğini anlamadıklarını bildirdi.