İSLAMİ CİHAD: Şehit Naaşlarını İçin Mücadele…

Filistin İslami Cihad Hareketi, şehitlerin işgal güçleri tarafından rehin alınan naaşlarının geri alınmasının meşru hak ve görev olduğunu, düşmanı bu konudaki hesaplarını yeniden gözden geçirmeye, siyasetinden dönmeye, baskıcı ve ırkçı kararlarını değiştirmeye direnişin ve devam eden mücadelenin zorlayacağını dile getirdi.

Hareket, Ramallah’ta yayınladığı bildiride işgal güçlerinin Kefer Name’de bir saldırı düzenleyip katliam gerçekleştirdiğini ve Beyti Sira köyünden Yusuf El-Ankari ile Harbesa El-Misbah köyünden Emir Derrac’ı şehit ettiğini, sadece bu kişilere karşı cinayet işlemekle yetinmeyerek şehitlerin cesetlerini de rehin aldığını, geçtiğimiz Pazartesi günü de onların arkadaşları olan Heysem Alkam’ı esir aldığını hatırlattı.

Açıklamada Filistin’deki bütün direniş gruplarının bu temiz insanların naaşlarını geri almak için mücadele etmekte kararlı olduğuna ve bunun için mümkün olan her yola başvurulacağına dikkat çekildi.

Açıklamada işgalcileri şehitlerin cesetlerini teslim etmeye zorlamak için düzenlenen bazı gösterilere dikkat çekilerek özellikle Ramallah’ın batı bölgesinin işgalciler açısından hassas bir bölge olduğu belirtilerek bu gösterilerin onları liderlerini ve komutanlarını şehitlerin cesetlerini teslim etmeye çağırmak zorunda bırakacağı ifade edildi.

Hareket şehitlerin rehin alınan cesetlerinin teslim edilmesini sağlamak için gösterilerin ve mücadelenin sürdürülmesi çağrısında bulundu.