İslami Cihad: El-Fetih, Direniş’in Çağrısına Cevap Vermeli!

Filistin’deki İslami Cihad Hareketi’nin liderlerinden olan Ahmed El-Mudellel yaptığı açıklamada Fetih hareketini, Filistin’de sekiz direniş grubunun iç uzlaşma sağlanması amacıyla yayınladığı bildiriye cevap vermeye çağırdı.

El-Mudellel, direniş gruplarının Filistin sahasında önemli bir ağırlıklarının olduğuna dikkat çekerek bu gruplara karşı saygılı olunması ve yaptıkları girişimlere de cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi.

El-Mudellel, sekiz direniş grubunun yayınladığı ortak bildirinin Fetih hareketine resmi yoldan teslim edildiğini hatırlatarak bu grupların Filistin içinde uzlaşmanın sağlanması ve bölünmüşlüğün son bulması için yaptığı girişime Fetih hareketinden cevabın gecikmesinin eleştirilere neden olduğunu belirtti.

El-Mudellel, Hamas’ın bu girişime gösterdiği saygıyı ve olumlu cevap vermesini de takdir ettiğini dile getirdi.

El-Mudellel, Filistin ulusal ittifakını nazarı dikkate almayan tekli girişimlerin Filistin’deki vakıaya uygun olamayacağını ve uzlaşmayı sağlamasının mümkün olamayacağını ifade etti.