İSLAMİ CİHAD: Denizden Nehre Tüm Topraklar FİLİSTİN’E AİT

İslami Cihad Hareketi’nin üst düzey üyelerinden Muhammed El-Hindi, Filistin’in Akdeniz’den Ürdün Nehrine kadar Filistin halkına ait olduğunu belirterek, bu topraklarda herhangi bir bölünmenin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Muhammed El-Hindi şu ifadelerde bulundu: ‘Bizim halkımız cihat ve direnişe bağlanmıştır ve onları hakikate doğru yönlendiren bir pusula olacak liderlere ihtiyacı vardır.’

GÖZAT  HAMAS'ın Yeni Lideri İSMAİL HENİYYE Kimdir?

Geçen gün şehit olan İslami Cihad askerlerinden Şehit Kamil Karika için düzenlenen bir merasimde konuşan Muhammed El-Hindi şunları söyledi:

“Bölgedeki mevcut şartlar gölgesinde iki duruş bulunmaktadır: İlk duruş, hala müzakere içerisinde bulunan ve yıllardır şüphe ve yanılgıları değiştirmeye çalışan Filistinli müzakerede bulunan tarafların duruşudur.

GÖZAT  EZ-ZEHHAR, Hamas Siyasi Biriminden İstifasını YALANLADI

İkinci duruş ise; sessizce faaliyet yürüten, asla yorulmayan, vazifelerini yerine getiren ve vatan aşkıyla canlarını feda eden, Şehit Karika ve onun gibi diğer Filistinli gençlerin duruşudur.”

El-Hindi’nin bu ifadeleri, Hamas’ın açıkladığı yeni siyaset belgesindeki 1967 ifadelerinin bazı kesimler tarafından Hamas’ın Filistin’in tüm topraklarından vazgeçip sadece bir bölgede Filistin devleti kurmayı amaç edindiği yönündeki iftiralarının yalan olduğunu destekler bir niteliktedir.