İşgal Belediyesi, Kudüs’te Özel Mülkiyete El Koydu

Silvan’da faaliyet gösteren Vadi Hulve Bilgi Merkezi yaptığı basın açıklamasında, işgal belediyesine ait ekiplerin Silvan Beldesine gelip Arapça ve İbranice “Bu arazinin bahçe işlerinde kullanılmasıyla ilgili emirdir” ibaresinin yazılı olduğu bir tabelayı astıklarını ifade etti.

Bilgi Merkezi yaptığı açıklamada ayrıca, Ğazlan ailesine ait olan söz konusu parselin 300 metre kare olduğunu ve işgal belediyesi tarafından bina yapılması yasaklanan yeşil alan olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

Kudüs’teki işgal belediyesinin kararına göre burası kamuya açık bir alana dönüştürülecek. Ağaçların dikileceği alanda çocuklar için de oyun alanı yapılacak. Mülk sahibinin 90 gün içinde karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Arazi sahiplerinden Muhammed Ğazlan-Elabbasi, kendilerine ait bu arazinin gasp edilmesi kararını reddettiklerini belirterek “arazimizin gasp edilmesine itiraz etmek için mahkemeye gideceğim. Ekip biçtiğimiz bir alanı nasıl kamu yararına çevirecekler. Biz ekip biçerken oraya bank kurup oyun araçlarını mı yerleştirecekler?” dedi.

Mescidi Aksa’nın güneyine düşen Silvan Beldesi, Filistin’in en eski yerleşim birimi ve Mescidi Aksa’ya en yakın belde ve mahalledir. Beldenin kuzeyindeki Vadi Hulve Mahallesini Mescidi Aksa’dan sadece bir duvar ayırıyor.