İRAN Takviminde 19 Ocak GAZZE Günü…

Kuşatma altında olan savaşzede Gazze Şeridi halkının desteklenmesinin sembolü olan Gazze Günü, son bir yılda Filistin’de Gazze’nin kuşatma halkasını kırmak hareketlenmelerine şahitlik ettiğimiz bir dönemde, bir kez daha düzenlenmektedir.

Gazze günü İran tarafından Filistin halkının desteklenmesi doğrultusunda takvime geçmiştir.  Gazze Günü olarak bilinen 19 Ocak tarihi, Filistin halkının 22 Günlük Savaşı’nda Siyonist Rejim İsrail’e karşı cesaret dolu direnişinin sembolü olarak, ve çocuk katili rejimin dünyadaki cinayetlerini unutturmamak adına ve bu cinyatkar rejime karşı adaletin uygulanmasının zaruretini hatırlatmak için adlandırılmıştır.

Gazze gününün adlandırılmasından sonra yaşanan Filistin gelişmeleri, İran’ın, Filistin halkını destekleme stratejileri doğrultusunda takvimde bazı günleri Kudüs veya Gazze günü olarak adlandırma politikasının, Filistin halkı arasında Siyonist Rejim’e karşı yeni hareketlenmelere ve mücadelelerin başlatılmasına yol açtığını açıkça göstermektedir. Bu konu ise işgalci Siyonist Rejim için günden güne artan başarısızlıklara neden olmuştur.

İşte böyle gelişmeler sayesinde son bir yılda Gazze Şeridinde “Geri Dönüş” ve “Gazze Kuşatmasını Kırma” yürüyüşleri  ve gösterileri düzenlenmiş oldu. Bu yürüyüşlerin 43’üncüsü ise dün  geniş çaplı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Gelecek hafta ise Geri Dönüş Yürüyüşlerinin 44’üncüsü “Affedilemez bir entrika, Gazze’nin Kuşatılması” teması ile düzenlenecektir.

“Geri Dönüş Hakkı” ve Gazze ablukasının kaldırılması gösterileri ulusal yüksek heyeti, son bir kaç ayda Gazze Şeridinin kuşatmasını kırmak için denizde de birçok gösteri düzenlemiştir. Bu gösterilerin devamında ise Gazze’nin zalimce kuşatılmasının kaldırılması ve Yüzyılın Anlaşması adlı sinsi projeye karşı çıkmak doğrultusunda Filistin halkının savunulmasına vurgu yapılmaktadır.

Gazze Kuşatılmasına son verilmesi gösterileri, Filistin halkının Siyonist Rejime karşı mücadelesinin uzun zincirin halkalarından biri olarak sayılmalıdır.

Filistin’deki halk direnişi son 70 yılda farklı sembollere sahip olmuştur. Filistin halkının Siyonist Rejim İsrail’e karşı sergilediği direnişinin sembollerinden biri de farklı intifadalardır. Bu çerçevede günümüzde Siyonist karşıtı mücadelelerde en çok göze çarpan olayın, Filistin halkının silahlı direnişin yanı sıra medeni direnişin sembolü olarak düzenlediği çeşitli gösteriler ve yürüyüşlerdir.

Filistinliler, direniş güçlerinin kapasitesine dayanarak pratikte Filistinlilere karşı ortaya koyulan yeni entrikalar ile mücadele  etmek için yeni bir cephe kurmuşlar.

Filistin halkının son aylarda Gazze Şeridindeki protesto gösterileri ve hareketlenmeleri, Filistinlilerin mücadele yöntemlerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilireken, Filistin direnişinin yeni bir merhaleye adım attığını göstermektedir.

İranlı Ortadoğu ve Filistin meseleleri uzmanı sn. Sadullah Zarei, Filistinlilerin stratejilerini ve Geri Dönüş Yürüyüşlerinden güdülen hedefi ve kazanımlarını şöyle değerlendirmektedir: “Geri Dönüş Yürüyüşlerinden güdülen en önemli hedeflerden biri de bölge gelişmelerinden dolayı unutulmaya başlayan Filistin meselesinin tekrar odak bir mesele haline gelmesidir.”

Bu arada Filistin yetkililerinin de vurguladığı önemli meselelerden biri de Geri Dönüş Yürüyüşlerinin Gazze Günü ile olan bağıdır.

Kuşkusuz Gazze Günü, Filistin ülküsünü destekleyici girişimlerin güçlü motoru sayılır. İran takvimde böyle bir güne yer vermesi ise Filistin meselesini uluslararası toplumda daha belirgin bir hale gelmesine neden olmuştur. Bu da Siyonist Rejime karşı Filistinlilere haklı mücadelelerinde moral kaynağı olmuştur.