İRAN: Filistin Halkı Direnişin Bayraktarıdır

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Filistin halkını İsrail rejimine karşı kararlı mücadelelerinden dolayı övdü ve Filistin’i dünya çapında direnişin bayraktarı olarak nitelendirdi.

Cumartesi günü bir konferansta konuşan Vahidi, Fecr on yılının gelişini tebrik etti ve bunun dünya çapındaki insanlar üzerindeki etkisini, özellikle de Gazze’de devam eden gelişmeleri vurguladı.

Filistin’in küresel bilinçteki merkeziliğini vurgulayan bakan, Siyonist rejimin destekçileri arasındaki bariz kafa karışıklığına dikkat çekerek, şaşkınlıklarını Filistin ulusunun yüksek duruşuna bağladı.

Vahidi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hedeflerinin başarısızlığının altını çizerek, hiçbirinin gerçekleşmediğini iddia etti.

Filistin davasına uluslararası ilgiyle ilgili olarak Vahidi, küresel denklemlerde konuya benzeri görülmemiş bir şekilde odaklanıldığına dikkat çekti.

Gazze Savaşı’nı yansıtırken, işgalci devletleri medyaları aracılığıyla gerçekleri çarpıtmakla eleştirdi.

Direniş gruplarının kibre karşı özerkliğine vurgu yapan Vahidi, Siyonist rejim ve işgalci ülkelerin hatalı bir şekilde İran’a başarısızlık atfetmesini reddetti. Devam eden yolu Filistin ulusu için bir zafer işareti olarak tasvir etti.

İslam ülkelerinin küresel forumlardaki rolünü tartışan içişleri bakanı, Güvenlik Konseyi’nde ve uluslararası politikalarda aktif olarak yer almalarını istedi.

Sonuç olarak, kış sonunda yapılacak seçimlere değinerek, dini demokrasiyi ve insanların İslam’daki yadsınamaz rolünü sergilemedeki önemini vurguladı.