İngiltere BALFOUR Karşıtı Afişleri YASAKLADI

Londra, 1917 yılında o dönemin İngiltere Dış İşleri Bakanı tarafından yayınlanan ve Yahudilerin Filistin topraklarında devlet kurmasını ön gören Balfour Deklarasyonu’nu kınayan afişlerin asılmasını yasakladı.

Belediyenin bu hukuksuz girişimine özellikle Filistin davasına destek veren gruplar ile insan hakları kuruluşları şiddetli tepki gösterdi.

Qodsna’nın haberine göre, Londra’nın, ‘Balfour Deklarasyonu Karşıtı’ afişlerin asılmasını yasaklaması büyük tepki çekti.

Londra Belediyesi, söz konusu afişlerin ‘kışkırtıcı ve ihtilaf yaratıcı’ olduğu iddiasında bulundu.

İngiltere’deki Filistin Temsilciliği bir süre önce ‘Make It Right’ (Yanlışı Düzelt) sloganıyla Londra sokaklarına bu uğursuz deklarasyonun Filistin milleti ve bölge halkları için yol açtığı kötü sonuçları anlatan afişler asacaktı.

Bu afişlerin bazılarında Filistin halkının 1948 öncesi ve sonrasındaki yaşantısını gösteren fotoğraflar yer almaktaydı.

Afişlerde ayrıca, işgalin Filistin milleti üzerindeki olumsuz etkilerine, Siyonistlerin cinayetlerine ve Siyonist Rejimin kurulduğu 1948 yılında 700 bin Filistinlinin ana yurtlarından göç etmesi gibi konulara da işaret edilmişti.

1917’de İngiltere Dış İşleri Bakanı Artur James Balfour tarafından bu deklarasyon yayınlandığında Filistin topraklarında yaşayan Yahudilerin oranı %5’i geçmiyordu.