Huvvare’deki Esirler Çok Ağır Şartlarda Tutuluyor

Esirlerin ve Özgürleştirilenlerin İşleri Komitesi, Huvvare’deki soruşturma merkezinde tutulan 22 esirin son derece zor ve içler acısı şartlar altında tutulduğunu bildirdi. 

Komite avukatları Annan Hızır’ın söz konusu esirleri ziyaret etmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Huvvare soruşturma merkezinin bir insan hayatı için zorunlu olan asgari şartlardan bile yoksun olduğunu, esirlerin hiçbir şekilde insana layık görülemeyecek ortamda tutulduklarını dile getirdi. 

Açıklamada, işgal yönetiminin iki haftadan beri esirlerin banyo yapması için sıcak su ve geceleri üstlerine örtünecekleri düzgün bir örtü vermediğine, her tarafından iğrenç kokular gelen ve her yerinden tozlar dökülen pis battaniyeler verdiğine, geceleri onları bu battaniyeleri üstlerine örterek yatmaya zorladığına dikkat çekildi. 

Komite, soruşturma merkezi yönetiminin esirlerin sağlık sorunlarını ve hastalıklarını da hiçbir şekilde nazarı dikkate almadığını ve yaşadıkları sağlık sorunlarından ve çektikleri acılardan dolayı ihtiyaç duydukları ilaçları tedarik etmediğini belirtti.

Komite, başta Uluslararası Kızılhaç teşkilatı olmak üzere bütün insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını soruna müdahale etmeye çağırdı.