HENİYYE ve SİNVAR Verdikleri Sözü Tuttu!

Mısır’da kaçırılan dört Filistinli gencin Gazze’ye iade edilmesi, es geçilecek veya ikinci plana itilecek bir durum değildir. Aksine bu olay, Hamas liderlerinin özellikle İsmail Heniyye ve Yahya Es-Sinvar’ın siyasi ve milli düzlemde taşıdıkları sorumluluğun hacmini yansıtıyor. Kassam Tugayları’nın da arkalarında olduğu iki lider kaçırılan gençlerin dosyasını çözmek için hiç kimsenin hayal edemediği kadar gizliden çaba harcadılar. Kassam Tugayları ve Hamas, bu işi en önemli dosyalar arasına alıp gereken adımları attılar. Bu durum bize şunları gösteriyor:

Bir: Hamas liderleri sorumluluklarından asla vazgeçmezler. Nerede olurlarsa olsunlar, Filistinlilerin yaşadıkları sıkıntıları azaltmak için tüm imkânlarıyla çaba gösterirler. Hamas’ın kaçırılan gençlerin salıverileceğiyle ilgili kanaati kendilerinde değişmeyen ilkelerden biridir.

İki: Direniş liderleri Filistin halkını savunmayı fazlasıyla önemsiyor. Kaçırılan gençlerin iadesi için rollerinden bir gün olsun vazgeçmediler. Onların çabası bununla sınırlı kalmayacak, işgal rejimi zindanlarındaki esirlerin serbest kalmasına kadar sürecektir.

Üç: Hamas’ın Mısır’la sürdürdüğü stratejik diyalogların pratik yansımaları oldu. Bunun sonucunda kaçırılan gençler serbest kaldı. Mısırla ilişkiler büyük bir mesafe kat ederken, bu gidişat başka dosyalarda da iyileşmelere zemin hazırlayabilir.

Dört: Devletlerle ilişkiler gözlerden ırak sürdürülüyor. İlişkiler sabır ister, düzen ister. Karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamak, bu ülkelerin siyasi ve güvenlik çekincelerini, gerekçelerini gözetmek gerekir.

Beş: Mısır’a olan ihtiyacımız, Arap, siyaset ve güvenlik açılarından ona sorumluluklar verir. Coğrafi yapısı ve tarihi geçmişi de ona fazla sorumluluk yükler. Bu yaklaşım baz alınarak var olan çabayı başta ulusal uzlaşıyı sağlamak, İsrail’in Gazze kuşatmasını kaldırmak olmak üzere diğer bütün dosyaları çözüme kavuşturmak mümkündür.

Altı: Filistin’de bazı çevreler ile bazı Arap ülkeleri ve işgal rejiminin Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesinin önüne engeller çıkardıklarını unutmamak gerekir. Gazze’de bir taraftan direniş grupları arasına, diğer taraftan bu gruplarla Hamas arasına ve Hamas ile Mısır arasına fitne sokmak için medyada şöyle veya böyle haber ve yorumlar çıkmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak;

Bugün olup bitenler, Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın başarısıdır. Mısır yöneticilerinin bu konudaki tutumu da Filistinliler tarafından takdirle karşılanıyor. Gazze’yi siyasi ve insani krizden çıkaracak, ciddi tehlikelerin ortada olduğu bir süreçte Filistin’in durumunu düzeltecek roller almasını bekliyoruz.

Ahmed Ebu Zuhri / Filistin