HAMAS Heyetinin İRAN’daki Basın Açıklaması

İkilinin baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında HAMAS liderlerinden Salih El Aruri şunları söyledi:

‘Tahran ziyaretinden amacımız, Filistin’de yaşanan gelişmeler ve milli uzlaşının ayrıntıları konusunda İran İslam Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle meşveret etmektir.

İran’daki kardeşlerimizle sürekli irtibat halinde olmak büyük öneme sahiptir, çünkü İslam Cumhuriyeti’nin siyasi, insani ve askeri alanlarda Filistin milleti ve davasına verdiği destekler Filistin milleti ve davasının menfaatine olacaktır.

Biz buradaki varlığımızla, Siyonist Rejimle mücadele edebilmek için milli uzlaşının ve Filistin milletinin vahdetinin gerçekleşmesi yolunda tüm gücümüzü sarf ettiğimiz gösteriyoruz.

Biz, İran’a gelmekle, Siyonist Düşman ve Siyonizm projesi karşısında direniş seçeneğine bağlı olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Bizim hedefimiz, ister bize milli uzlaşının gerçekleşmesi ve içerideki durumun iyileşmesi ve isterse de direniş ve mücadele yolunda yardım eden tüm ülkelerle ilişki kurmaktır.’

Basın toplantısında söz alan Ali Ekber Velayeti ise şunları ifade etti:

‘HAMAS heyetiyle müspet ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Aruri’nin de belirttiği gibi, Siyonist Rejim, Hamas’tan İran’la ilişkisini kesmesini istemesine rağmen HAMAS Tahran’la ilişkisini güçlendiriyor.

HAMAS, Kahire görüşmelerinde kendisine dayatılan silahlarını bırakma, İsrail’i resmiyette tanıma ve İran’la ilişkilerini kesme şartlarını kabul etmedi.

HAMAS lideri İsmail Haniye, ilk iki şartı kabul etmeyeceklerini açık bir şekilde ilan etmişti. Bugün HAMAS heyetinin İran’da bulunması ise, üçüncü şarta verilen bir cevaptır.

İran ile HAMAS ve İslami Cihad gibi Filistin Direniş Gruplarının ilişkisinin stratejik olduğunu, kesinlikle kesilmeyeceğini ve tam tersine İran’ın Filistin Direnişine verdiği desteğin gün be gün daha da artacağını Siyonist Rejime göstermek istiyoruz.’