HAMAS ve Direniş Komiteleri: FKÖ İsrail İle İşbirliğini Sürdürüyor

Hamas sözcülerinden Abdullatif El-Kanu’, FKÖ Merkez Konseyi’nin güvenlik koordinasyonunun sona erdirilmesi yönünde geçen gün ve daha önce aldığı kararların hayata geçirilmesini istedi.

Dün geceki çatışmaların Filistin halkının kahramanca direnişine devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirten El-Kanu’, direniş ve intifada ateşinin yanmaya devam ettiğini ve intifadayı bastırma çabalarının başarısız olacağını söyledi.

Filistin’de faaliyet gösteren Direniş Komiteleri de Cenin’de direnişçilerin kahramanca çatışmalarının işgalci düşmana karşı direniş ve cihad seçeneğinin köklü olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Direniş Komiteleri, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Cenin Savaşı’nı bir grup imanlı mücahidin yaptığını ve mücahitlerin işgal ordusuna karşı kahramanca direndiklerini söyledi.

Cenin kentinde işgal güçlerine karşı koyan direnişçileri öven Direniş Komiteleri, işgal güçleriyle ve Yahudi yerleşimcilerle çatışmaların alanının genişletilmesini istedi.