HAMAS Bayrağı ve Sembollerin Anlamları

İslami Direniş Hareketi Hamas, 30. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Siyonist İsrail Rejimi’ne karşı gösterdiği direnişle ümmetin onuru olan Hamas, Filistin topraklarını tamamen özgürleştirmeyi ve İsrail mikrobunu yeryüzünden tamamen silmeyi amaçlıyor.

Hareketin bayrağında da söz konusu durum belirtilirken Hamas’ın bayrağındaki haritaHamas hareketinin, Filistin halkının değişemeyen ilkelerine tutunup, bu değişmeyen ilkelerin başında olan tarihi Filistin toprakları sınırlarına sımsıkı bağlı olduğuna ve hiçbir parçası üzerine pazarlığa girişmesinin mümkün olmadığına vurgu yapıyor.

İŞTE HAMAS’IN BAYRAĞINDAKİ SEMBOLLER VE MANALARI

İslami Direniş Hareketi Hamas’ın bayrağındaki semboller Hamas kimliğini ve pusulasını temsil eder. Öte yandan siyasi ve vatani varoluşu ve Hamas’ın menhecinin sembolünü tarif eder. Ve bu öğeler aynı zamanda vahdet ve direniş vs. gibi ümmetsel kavramlarla da ilişkilidir.

FİLİSTİN BAYRAĞI: BAĞLILIK, SADAKAT

Hamas bayrağını sağdan ve soldan içine alan Filistin bayrağı, Filistin hareketi kimliğini ve nerede olursa olsun bütün Filistin halkının birliğini ifade etmektedir.

Bayrak dini, siyasi ve fikri oluşumların birliğini temsil ettiği gibi Hamas hareketinin Filistin halkının hukuku ve ilkelerine bağlılığını anlamını taşımaktadır. Öte yandan söz konusu bu sembol Hamas hareketinin kararlarının Filistin halkının çıkarları ve Filistin davası beklentileri gözetilerek alındığı vurgulanır.

Buna göre Hamas aldığı kararlarda bağımsız olmakla birlikte başka bir kurum, camaat, parti veyahut devletin kararlarına da müdahil olmaz.

İKİ ŞEHADET: İSLAMİ DÜŞÜNCE

Hamas bayrağının içindeki iki parçadan oluşan şehadet yazısı, Hamas’ın İslami bir hareket olduğunu İslam ümmetine ait olduğu için gurur duyduğunu ve Hamas’ın kendisini Siyonist İsrail karşısında konumlandırdığını ifade eder.

Şehadetin Filistin bayrakları ortasında yer alması ise Hamas hareketinin İslami düşüncesinin, ulusal Filistin kimliği ile çelişmediği ve vasat İslami düşünceyi benimsediğini ibraz ettiğini göstermektedir.

KUBBET-ÜS SAHRA: MÜCADELENİN ÖZÜ

Bayrağın tam ortasında bulunan Kubbet-üs-Sahra, mübarak Mescidi Aksa’ya işaret olup, işgal altında ki Kudüs’ün yüceliğinin sembolüdür. Hamas Kudüs’ü, davanın ilk simgesi, özü ve işgalci İsrail ile mücadelenin odak noktası olarak yorumlar.

İKİ KILIÇ: DAVA

İki kılıç, Hamas hareketinin mücadelesinde direnişin yolu olduğuna ve hareketin silahlı mücadeleye itimad ettiğini göstermektedir. Fakat Hamas, Siyonist işgalci İsrail’in Filistin halkına zulmü, düşmanlığı, insani haklarını çiğnemesi ve mukaddes Filistin topraklarını ihlal etmesi karşısında mücadelede taktiklerin önemine binaen başka taktiklerden de gafil değildir.

FİLİSTİN: DAVA

Bayrağın altında yer alan Filistin kelimesi ise Hamas hareketinin hedefinin Filistin ile sınırlı olduğuna ve başka devletlerin içişlerine karışmadığını ifade eder.

HARİTA: İLKELER

Bayrağın en üst kısmında bir haritanın olması Hamas hareketinin, Filistin halkının değişemeyen ilkelerine tutunup, bu değişmeyen ilkelerin başında olan tarihi Filistin toprakları sınırlarına sımsıkı bağlı olduğuna ve hiçbir parçası üzerine pazarlığa girişmesinin mümkün olmadığını belirtir.

KEMER: SIRAT-I MUSTAKİM

Bayrağın alt tarafında yer alan kemerin içinde hareketin ismi, menheci genel anlamda hedeflerini, bakışlarını ve ‘İslami Direniş Hareketi’ ismini tarif eder.