HAMAS’ın Önündeki 5 Büyük Zorluk

Hamas hareketinin kurulduğu tarihten bu yana 30 yıllık süreç içinde bölgesel ve küresel engel ve baskılara rağmen ciddi kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Salah, Hamas hareketinin genç olmasına, bölgesel ve küresel çapta yaşadığı şartlara rağmen oldukça büyük başarılar elde ettiğini hatırlattı.

Salah hareketin önünde beş büyük zorluğun bulunduğunu ancak bu zorluklara karşı önemli tavırlar geliştirdiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk ve en tehlikeli zorluk işgalcinin güzel Filistin vatanımızı işgal etmeye devam etmesidir. O nedenle işgalciyi bu topraklardan çıkarmak ve vatanı işgalden kurtarmak ilk önceliğimizdir. Hamas hareketi bulunduğu her yerde Siyonist işgalcinin işgal politikasına karşı durmak için var gücüyle karşı koymakta, en değerli imkânlarını seferber etmekte, komutan ve liderlerini bu yolda kurban vermektedir.

İkinci zorluk, büyük baskı ve şantajlardır. Hamas her türlü baskı, şantaj ve tehditlere rağmen ilkelerine ve hukuka bağlıdır. Bölgesel ve küresel düzlemde yaşanan süreçte bu daha da önem kazanıyor. Hareketin yapısı, şurası ve ilkelerine bağlılığı Allah’ın tevfik ve inayetinden sonra en önemli güvenlik sigortası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üçüncüsü zorluk ise,  toprağını özgürleştirmek, bağımsız devletini kurmaktır. Hamas toprağını özgürleştirmek, bağımsız devletini kurma konusunda Allah yolunda bütün imkânlarını seferber etmekten çekinmeyen bu mücahit halka karşı vefalıdır.

Bu vefa görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu halk, hareketimizden daha fazlasını da hak ediyor. Bunu biliyor ve bütün imkânlarımızla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amme menfaatini her türlü hizbi ve şahsi menfaatin üzerinde tutuyoruz.

Dördüncü zorluk, milletimizle birlikte olma ve özgürlük, haysiyet ve haysiyetini elde etmek için verdiği mücadelenin çetin zamanında olmasıdır. Bu hareket dün olduğu gibi bugün de Filistin’i gözetmekte,  direnişini sahiplenmekte, halkını desteklemektedir.

Hareketin geliştirdiği beşincisi tavır ise, Hamas hareketinin yüksek hareket kabiliyeti, dikkatli esnekliği, belirgin sebatı, derinlikli mantığı, bariz olgunluğu yönüyle İslamî harekete benzersiz bir model sunmaya devam etmesidir.”