Gazze’de İnsani Kriz Gittikçe Büyüyor!

Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı milletvekili Cemal El-Hudari, İsrail’in uyguladığı abluka sebebiyle Gazze’de bir buçuk milyon insanın insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu ve ekonomik şartların gittikçe kötüleştiğini dile getirdi.

El-Hudari bugün yaptığı basın açıklamasında ortaya çıkan bu durumun 13 yıldan beri uygulanan insanlıkdışı ablukanın bir sonucu olduğunu belirtti. Bu ablukanın bölgedeki halkın ekonomik durumunun sürekli geriye gitmesine sebep olduğunu ifade etti.

El-Hudari; “Mevcut durum yoksulluk ve işsizlik oranlarında sürekli artışın haber verdiği korkutucu durumdan önceki gerçek manzaradır” dedi.

El-Hudari, yardıma ihtiyacı olanlardan bir milyon yüz bin kişinin UNRWA’dan yardım alan mülteciler olduğunu dört yüz bin kişinin de Arap dünyasındaki ve İslam dünyasındaki insanî yardım kuruluşlarından yardım aldıklarını belirtti.

Bu yardımların genelde çok sınırlı olduğunu belirten El-Hudari, bu yardımların normal bir hayat için yeterli imkanı sağlayamadığını, sadece asgari düzeyde bir geçim imkanı sağlayabildiğini vurguladı.