Gazze’de Fakirlik %80 – İşsizlik %60

Abluka ve kuşatma sebebiyle 2 milyon insanın yaşadığı sıkıntıların giderek katlandığını söyleyen El-Hudari, yayınlanan uluslararası raporların ürkütücü rakamlardan bahsettiğini ve bu durumun kuşatmanın acilen kaldırılmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

Bugün konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan bağımsız milletvekili Cemal El-Hudari, kuşatmanın beraberinde sınır kapılarının kapatılmasının ve inşaat malzemesi girişine sıkı denetimin getirilmesinin işgal rejiminin 2014 yılında başlattığı savaşta yıkılan yerlerin yeniden imarı çalışmalarını durdurduğunu ifade etti.

Getirilen denetim ve engellemelerin imar çalışmalarını geciktirdiğini ve durdurduğunu belirten El-Hudari 70 bin insanın evsiz barksız ve ciddi sıkıntılar içinde yaşadığını hatırlattı.

El-Hudari, yerle bir edilen 12 bin evden 9 bininin henüz yapılmadığını kaydetti.

El-Hudari’nin verdiği bilgilere göre on yılı geride bırakan kuşatma nedeniyle Gazze’de fakirlik %80 gibi ürkütücü bir boyuta ulaşırken, gençler arasında işsizlik oranı da %60 gibi tehlikeli bir orana yükselmiş durumda.

El-Hudari Gazze’de 1,5 milyon insanın dışarıdan gelen insani yardımlarla ayakta durduğunu, kişi başına düşen günlük gelirin ise iki dolar olduğunu ifade etti.