Gazze Halkının Yüzde 71 Kritik Açlık Seviyesinin Altında

Avro-Akdeniz (Euro-Med) İnsan Hakları Gözlem Merkezi Gazze Şeridi ahalisi arasında yaptırdığı bir araştırmaya dayanarak bölge ahalisinin %71’inin açlık krizinden ciddi düzeyde etkilendiğini duyurdu. Merkez bunun işgal rejiminin ablukayı ve insanları topluca cezalandırmak için onları aç bırakmayı, gıda yardımı almalarını engellemeyi bir silah olarak kullanmasından kaynaklandığını dile getirdi. 

Gözlem Merkezi yaptığı açıklamada, Gazze bölgesinde farklı yerlerden 1200 kişiyi kapsayan, açlık krizinin, insani yardım girmesinin engellenmesinin ve ablukanın insanlar üzerinde ne derece etkili olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırma yaptırdığını ve işgal rejiminin 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarına paralel uygulanan katı ablukadan kaynaklanan açlık krizinden ileri düzeyde etkilenenlerin oranının %71’e ulaştığı neticesine vardığını ifade etti. 

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre insanların %98’inin yeterli miktarda gıda almakta zorluk çektiğinin, %64’ünün de açlıklarını gidermek için ot, olgunlaşmamış meyve veya yenilebilecek düzeye gelmemiş ya da son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerini yemek zorunda kaldıklarını belirttiklerine dikkat çekildi.