Gazze Halkının Göçe Zorlanması Kabul Edilemez

Filistin’deki Ulusal ve İslami Güçler Takip Komitesi, Filistin’in resmi ve sivil organlarının hiçbirinin Gazze halkının Sina’ya sürgün edilmesi gibi bir komplo planına asla razı olmayacağını ve ne pahasına olursa olsun kendi öz yurdunda ve topraklarında kalma konusunda ısrarını sürdüreceğini duyurdu. 

Komite yaptığı açıklamada Gazze ahalisini, Sina’ya veya bir başka yere göçe zorlama gibi bir komplo planını asla kabul etmeyeceklerini, Filistin halkının vatanının sadece Filistin toprakları olduğunu ve bu topraklarda kalma konusundaki kararlılığından asla geri adım atmayacağını dile getirdi. 

Filistinli direniş hareketleri, Filistin halkını güvence altına alma, insani yardımda bulunma veya güvenli bölgelere nakletme gibi birtakım başlıklarla tuzaklar kurulmasına ve bu şekilde bir tehcir planının hayata geçirilmesine asla izin verilmeyeceğine dikkat çekti. 

Açıklamada Filistin halkını korumak ve güvence altına almak isteyenin yapması gerekenin işgalcilerin kirli oyunlarına ve planlarına hizmet edecek birtakım dolaplar çevirmek değil siyonist katillerin toplu katliamlarını durdurmak ve insani yardımların mağdur halka ulaşması için yardım kapılarını açmak olduğu vurgulandı. 

Komite, böyle bir tehcir planını prensipte reddeden Mısır’ın bu konudaki tutumunu da takdir ettiklerini dile getirdi.