Gazze Halkı Yaralarının Sarılmasını Bekliyor

Gazze Şeridinde hatta insani yardım kuruluşlarının hiçbirinden insani yardım hareketi görülmediği ve her gün yayınladıkları yeni kararların da halkın hiçbir derdine deva olmadığı gibi, bu durum işgalcilerin Gazze halkına daha fazla baskı uygulamasına neden oldu.

Uluslararası Kuruluşların Uyarıları

BM Filistinli Mülteciler için Yardım ve İş Dairesi (UNRWA) Genel Müdürü şu uyarılarda bulundu: “Eğer bu kuruluşa derhal yardım yapılmazsa, bu kuruluş evleri yıkılan Filistinliler için kira ödeyemeyecektir.

Gazze’de 6500 aile yaşamaktadır ve bu aileler evlerinin yapılması bitene kadar geçici ev temin etmek için bu kuruluştan yardım almak istiyorlar ve bu ailelerin durumu endişe vericidir.”

Bütçe Yetersizliği

Bütün taraflar kötüleşen mali durumdan şikâyet ediyorlar. Özellikle BM Filistinli Mülteciler için Yardım ve İş Dairesi her gün Gazze halkının istekleri karşında yeni engeller oluşturuyorlar ve her geçen gün sabotajlara bir yenisi daha ekleniyor.

UNRWA medya danışmanı Tesnim Habere konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Evleri yıkılan kişilerin ev kiralarını ödemek için bütçe yetersizliği ile karşı karşıyayız. Bu kuruluş kiraların dörtte üçünü ödüyor ve şimdi kalan dörtte birini ödemek için de 5 milyon dolara ihtiyacı var.”

Hamas Uluslararası Kuruluşların İhmalini Eleştirdi

Hamas Hareketi her zaman Filistin meselesini desteklemiştir ve UNRWA’nın ihmali konusunda da kendi bakış açısına sahiptir.

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden biri olan Cemal El-Hendi konu hakkında şunları söyledi:

“Son günlerde UNRWA, eğitim, sağlık ve Filistin kamplarıyla ilgili diğer konular olmak üzere çeşitli alanlarda belirli bir yaklaşım benimsemiştir.

UNRWA tarafından bu yeni yeni yaklaşımın benimsenmesi, planlanmış bir şekilde ve Filistin meselesini asıl amacını ve içeriğinden boşaltma amacıyla yapılmıştır. Aslında UNRWA Siyonist Rejimin Filistin’deki işgalinin sabitlenmesi için kapasitelerini kullanma konusunda Filistinlilere karşı sorumluluğunu yerine getirmemektedir.

UNRWA’nın son hiçbir yaklaşımı ne Hamas Hareketi tarafından ne de Filistin halkı tarafından kabul edilebilir değildir.

Filistinlilerin 2014 yılında Siyonist Rejim tarafından yıkılan evlerinin yeniden yapılması süreci çok yavaş ilerlemekte, Filistin halkından çeşitli gruplar bazı ilgili kuruluşların evleri yıkılan kişilerin kiralarını ödeme konusundaki ihmalini şiddetle kınamaktadır.”

Gazze’de mülteciler komitesi başkanı Ziyad El-Sarfendi Tesnim Habere şunları söyledi: UNRWA’nın mülteciler konusundaki bu tip yaklaşımı ve ihmali bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir ve Filistin halkı da böyle bir durumu kabul etmemektedir.

Gazze’deki insani durum çok vahimdir. Filistinli mülteciler her geçen gün artan işsizlikten dolayı sıkıntı çekmektedir. UNRWA programlarını ve planlarını sığınmacıların ihtiyaçlarına göre yapmalıdır.”