GAZZE Ablukası DUVAR İle Daha Da Katılaştı!

Siyonist rejim Gazze’nin kuzeyinde denizde utanç duvarını bitirerek bölgeye uyguladığı kuşatmayı yoğunlaştırdı.

Siyonist rejim televizyonu 10. Kanal’ın verdiği haberde korsan rejim ordusunun Gazze’nin Kuzey sınırlarında deniz duvarı inşaatını bitirdiğini duyurdu.

El-Kudüs el-Arabi yayınladığı raporda siyonist İsrail rejiminin Gazze şeridini deniz, hava ve Kara yollardan kuşattığını,  bunların her birinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin ölümüne sebep olan olaylarda büyük payı olduğunu yazdı.

Siyonist medyanın haberine göre; 6 metre yüksekliğinde ve 200 metre uzunluğundaki bu duvar Gazze’nin kuzey sınırlarındaki büyük deniz kayalıklarının üzerinde inşa edildi.

Duvar, gelişmiş alarm sistemleri ile de işgal edilen Filistin topraklarının deniz sınırından yapılacak her türlü sızma operasyonunu önleyecek.

Siyonist rejimin utanç duvarı etrafında  sergilediği davranış tarzı bu bölgenin Filistinliler için ölüm bölgesi olarak bilinmesine sebep oldu.  

El-Kudüs el-Arabi’nin  raporunda Siyonist İsrail ordusunun her zaman ara bölge ile ilgili bilgileri gizlemeye çalıştığını yazdı;  halbuki söz konusu bölge 100 ila 300 metre eninde bir bölgedir. BM’nin değerlendirmelerine göre söz konusu bölge Gazze şeridinin tüm alanının %17’sini ve Gazze şeridi tarım alanlarının %35’ini işgal etmektedir. 

Bu yüzden ara bölge sadece Filistinlilerin ölümüne sebep olmakla kalmıyor üstelik siyonist işgalcilerin yayılmacılığına, Filistinlilere ekonomi, evsizlik ve avare olma sorununa neden olmaktadır.

Filistin topraklarında yeni bir utanç duvarın korsan rejim ordusu tarafından inşa edilmesi, BM ve insan hakları kurumları, bu girişimin, yeni ırkçı yöntemi ve uluslararası yasalara aykırı olduğunu belirttikleri halde gerçekleşiyor. 

Korsan rejim işgal ettiği bölgelerde ırkçı utanç duvarları inşa etmekten çeşitli hedefler amaçlıyor. Ara duvarın temel düşüncesinde, Kudüs işgalcisi rejimin ırkçı zihniyeti bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu, ırkçı duvar inşa etme anlayışının, Apartaid’dan Faşizm, Nazizm ve Siyonizm’e kadar tüm ırkçı rejimlerin ortak özelliği olmasıdır. 

Irkçı rejimler utanç duvarlar inşa etmekten, yayılmacılık, sultacılık ve ırkçılık gibi farklı amaçla hedefliyorlar. Bu çerçevede siyonist rejim ordusu birkaç ay öncesinden işgal edilen toprakların Gazze ile kara ve deniz sınırlarının devamında yer altı ve yer üstünde geniş beton duvar inşaatına başladı. 

Korsan rejim son yıllarda ayrıca Mısır, Suriye’nin Golan tepeleri ile olan ortak sınırda ayrıca Ürdün ve Lübnan’ın işgal edilen topraklarla olan ortak sınırların bir bölümünde duvar inşaatı çalışmalarına başladı. 

Siyonist rejim yetkilileri açısından utanç duvarları ve siyonist işgal siteleri, işgalci rejimin sınır çizgileri sayılıyor. Filistin bölgelerine yönelik kuşatmanın yoğunlaştırılması ve Filistin topraklarını daha önce işgal edilen topraklara eklemekle sultacı hedeflerini ilerlettirmek ayrıca Filistin topraklarında kendi işgalciliğini sabitleştirmek, korsan rejimin ırkçı utanç duvar inşaatından amaçladığı hedeflerdir. 

Utanç duvarı inşaatı her zaman Filistinli yetkililer tarafından yoğun tepki ve itiraz ile karşılaşmıştır. Dünya ise Gazze şeridi trajedisinin sona ermesini istiyor fakat ırkçı rejim Amerika’nın destekleri sayesinde uygulamakta olan adaletsizliğin devam etmesine ısrar ediyor, tabi ki bu konu korsan rejimin Gazze’de işlediği cinayetlere daha geniş boyutlar kazandırıyor. 

Siyonist rejim ördüğü duvarlar halkasını tamamlamakla Gazze kuşatmasını bitirmek ve bölgenin dünya ile olan bağlantılarını kesmekle, bu bölgedeki zorba siyasetlerine devam edip Gazze konusunu dünyanın önceliğinden çıkarmaya çalışıyor.

Tabi ki bu konu Gazze’nin 2019 yılında büyük bir insani facia ile karşı karşıya getirebilir.