FİLİSTİNLİ Esir Umran’ın ESARET Altında 15. Yılı…

Batı Yaka’nın Cenin şehrinin güneyindeki Sayr köyü ahalisinden olan ve 23 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş durumdaki esir Said Derviş Mahmud Umran işgal zindanlarında on beşinci yılına girdi.

Esirin yakınları yaptıkları basın açıklamasında Said Umran’ın uzun yıllardan beri sürekli işgal yönetiminin bir hapishaneden diğerine nakletme politikasına maruz kaldığını ve bu şekilde sürekli yerinin değiştirilmesinin esirle birlikte ailenin de sağlığına ve psikolojisine olumsuz etki ettiğini dile getirdiler.

Bu uygulamadan dolayı aile efradının uzun yıllardan beri onu ziyaret etme imkânından mahrum bırakıldığını ifade ettiler.