Filistin’i Kurtarmanın Yegane Yolu DİRENİŞ!

İslami Uyanış Yüksek Konseyinin sanal oturumu Doktor Ali Ekber Velayeti ve Yüksek Konsey üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Dr. Velayati bu toplantıdaki konuşmasında, İslam İnkılabının zaferinin direniş adı verilen yeni bir söylem yaratmadaki rolüne ve ayrıca dayatılan savaş, insanlık dışı yaptırımlar, askeri darbe, doğrudan saldırı dahil olmak üzere müstekbir planların yenilgisine değinerek şunları söyledi:

‘Bu söylemin sonuçları, bölgedeki ve dünyadaki Müslümanların birliği, Amerika’nın ve müttefiklerinin Büyük Ortadoğu gibi planlarının başarısızlığı, bölgedeki siyasi coğrafyanın değişmesi, vekalet savaşları, Siyonist rejimin mazlum Filistin intifadasıyla askeri bir çatışmada yenilmesi, taştan füzeye devrimi vb… olaylardır.’

Ali Ekber Velayeti, Yüzyılın Anlaşması planının başarısızlığına ve Amerika’nın bölgedeki devam eden başarısızlıkları örtbas etme çabasına vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu:

‘Bu planın başarısızlığının ardından Amerikalılar ve Siyonistler, seçim öncesinde aşağılayıcı bir planla, iç kamuoyunu yanıltmak için, gizli ve utanç verici ilişkileri ortaya koyarak ve normalleşerek bölgesel müttefiklerini Siyonist lobi için başka bir hizmete zorladılar. Ancak ihanet bilmecesi ve kişinin Filistin davasına sırtını dönmesi, kukla yöneticilerin geçmişteki kullanımının bir domino etkisine yol açacaktır ve tarih boyunca ve özellikle bu kritik tarihsel anda uyanmış, özgür, sadık, adalet arayan ve hak arayan vicdanlar, uyanışları ve iç görüleriyle gerici yöneticilere karşı çıkacak ve mazlum Filistinliler için adalet, bağımsızlık, idealizm ve özgürlük için haykıracaklardır.’

Velayeti, İslam dünyası ile Siyonist rejim arasında koronavirüs gibi yaklaşık yetmiş yıldır süren çatışmaya değinerek, şu ifadelerde bulundu:

‘Son yarım yüzyılda Siyonizm, İslam dünyasının ilk kıblesini hedef aldı, işgal etti, nüfuzunu genişletti, yerleşti, Filistin’in asıl sahiplerini kovdu, kamplarda vahşice katliam yaptı, kutsal yerlere saldırdı, Gazze ve Batı Şeria’da soykırım yaptı, hakaret etti. Kutsallara, şeyhlere ve yaşlılara hakaret etti ve tarih boyunca Filistinliler için en ufak bir başarısı olmayan uzlaşma ve müzakere adı altında safları kandırdı. Bunlar, Siyonizm virüsünün utanç verici ve kanlı listesinin bir parçasıdır. Nil’den Fırat’a hasretini çeken Siyonist rejime karşı 50 yıllık direniş ve Filistin halkının yirmi yıllık karşı karşıya mücadelesi, Siyonist rejime bir örümcek ağı gibi içeride engel duvarları oluşturmuş ve onu kendi içinde hapsetmiştir ve direniş söyleminin sonucu, ulusların uyanması, kendine inanması ve güvenmesi ve “لینصرن الله من ینصره” (Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder) ayetine dayanarak Allah’ın vaadine inanmaktır, buna karşılık ise Siyonist rejim ve müstekbir ve gerici güçler boştur.’

Ali Ekber Velayeti konuşmasının sonunda Filistin davasına ihanet boyutlarının aydınlatılması gerektiğine değinerek, şunları vurguladı:

‘Düşmanların tüm gizli ve aleni komplolarıyla Filistin’in tam işgalini ve Batı Asya’nın maddi ve manevi çıkarlarının hakimiyetini istedikleri bu hassas ortamda, elitlerin ve düşünürlerin İslam ve insan toplumlarını aydınlatmada ve yönlendirmede yeri doldurulamaz ve tarihsel rolü kesin ve inkâr edilemez. Bu kişiler, ilişkilerin normalleşmesinin, Yüzyılın Anlaşmasının, uzlaşmanın ve teslimiyetin etkileri ve sonuçları gibi planların boyutlarını hızlı ve net bir şekilde açıklayarak, İslam toplumlarını uyandırmalı ve mazlum Filistin’in ilacının ve onu kurtarmanın tek yolu olarak direnişi göstermelidir.’