Filistini İSLAM İLE SİYONİZMİN Savaşıdır

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani, Uluslararası Filistin İntifadası’na Destek Konferansı’nın ikinci günüde, “Filistin konusu İslam dünyasının tümünün meselesidir ve Batı’nın iddia ettiği insan hakları konusunu sınamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Laricani, Filistin konusunun iki boyutunun dikkate alınabileceğini belirterek, şöyle dedi: Filistin olayının bir taraftan görünümünü diğer taraftan da aslını inceleyebiliriz. Görünüm açısından bu olayın tarihi bir cereyan olup işgalciler tarafında gasp edildiğinin farkına varabiliriz. Ancak olayın derinine baktığımızda burada iki ideolojinin karşı karşıya geldiğini görebiliriz. Böylece İslamın karşesına geçmeye çalışan Siyonist Liberal Demokrasi’sini destekleyen bir ideoloji ortaya çıkmıştır.

Laricani, Filistin olayını daha derin görmemizi sağlayan nedenlere değinerek, “Dünyanın hiçbir yerinde Batı küçük bir topluluğu böyle savunmamıştır, ancak Siyonistlere yönelik maddi, askeri ve siyasi destekler bunun ideolojik olduğunu ispatlıyor” açıklamalarında bulundu.

Laricani sözlerini şöyle devam ettirdi: Batı’nın Siyonistlere yönelik yoğun yardımlarının göstergesi, ABD’nin 10 yıllık bir sözleşmeyle onlara yaklaşık 40 milyar dolar değerinde silah sevk etmesidir ve bu da İslam’a karşı ideolojik savaşın bir diğer nedenidir.

Yargı Erki Başkanı, Filistin konusunun ABD ve Batı’nın insan hakları iddiaları için önemli bir sınama olduğunu vurgulayarak, Siyonistlerin Filistin halkına ilişkin yaptıklarının birer savaş cinayeti olduğuna değindi.

Laricani, Siyonist Rejim’in Filistin’deki hastanelere ve okullara saldırdığını hatırlatarak, şehirler, köyler ve yerleşim alanlarının bu rejim tarafından bombalanmasını savaş cinayetinin en büyük örneği olduğunu bildirdi.