FİLİSTİN’de Tüm Kesimler ABBAS’a Tepki Gösterdi

Filistinli gruplar, Filistin özerk Teşkilatı başkanı Mahmud Abbas’ın, seçilmiş Filistin yasama meclisini feshetmesine dair illegal ve kabul edilemez girişiminin sonuçları hakkında uyarıda bulundular.

Filistin İslami direniş hareketi Hamas siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk bu bağlamda yaptığı açıklamada Mahmut Abbas’ın tekelci girişimi ve kararının tek sonucunun kriz oluşturma olduğunu söyledi.

Mahmut Abbas eski tehditlerini gerçekleştirip Filistin parlamentosunun feshedilmesi emrini verirken, çeşitli taraflar ve gruplar bu olayın Filistin durumu üzerindeki sonuçları hakkında uyarıda bulundular.

Milli Vahdet Hükumetine De Darbe

Filistin halkı milli vahdet hükümetinin kurulmasına çalıştıkları bir sırada, Mahmud Abbas böyle tek yanlı ve ihtilaflara sebep olan girişimde bulunuyor.

Aslında Mahmud Abbas’ın Filistin Özerk Teşkilatı başkanlık süresi çoktan bitmişti ve kendi yasa dışı sulta alanını  genişletmek amacıyla Filistinli demokratik kurumları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Abbas Hiçbir Yetkiye Sahip Değil

Filistin parlamentosunu feshetmeye dayalı Filistin özerk Teşkilatı başkanının son kararına tepki olarak Hamas liderlerinden Muşir El-Mısri  yaptığı açıklamada Abbas’ın başkanlık döneminin bittiğini ve hiçbir yetkiye sahip olmadığına işaretle, Filistin yasama meclisi ile ilgili aldığı kararı hiçe saydıklarını belirtip Fetih hareketinin Filistin’de azınlık toplumun temsilcisi olduğu gerçeğini şimdiye kadar kabul etmediğini belirtti.

Mecliste Çoğunluk Hamas’ta

Filistin yasama meclisi 132 sandalyeye sahiptir, bunlardan 76’sı Hamas’a, 43 sandalye Mahmut Abbas’a bağlı Fethi hareketine  ve diğer 13 sandalye ise Filistinli diğer gruplar ve partilere aittir.

Filistin Anayasası uyarınca meclis seçimleri 4 yılda bir düzenlenmesi gerekiyor fakat en son meclis seçimleri 2006 yılında düzenlendi.

Meclisin Oturumları, Hamas’ın Gazze şeridini kontrolü ardından 2007 yılında  durduruldu. Daha sonra meclis yetkileri özerk teşkilat tarafından tek yanlı ve yasadışı değişikliklerle Mahmut Abbas’a devredildi.

Filistin yasama meclisinin özerk teşkilat tarafından feshedilmesi, teşkilatın Başına buyruk girişimlerinin devamı çerçevesinde, Filistin’in iç gelişmelerinde tehlikeli sonuçları vardır.

Abbas Tek Adam Olmak İstiyor

Mevcut şartlarda Filistin özerk Teşkilatı başkanı Mahmud Abbas Filistin’de iktidarı tamamen ele geçirme  ve uzlaşmacı siyasetlerini ilerletme çalışmalarına paralel olarak,  dinamik direniş akımlarını yok etmeye,  Batı Yaka’da direniş mücadelecileri tutuklamaya ve Gazze kuşatmasında korsan rejim politikalarına eşlik etmeyi her zaman çalışma programında gerçekleştirmeye özen göstermiştir;  tabii ki bu konu her zaman Filistinlilerin yoğun eleştiri ve itirazlarını beraberinde getirmiştir.

Filistin Siyaseti İçin Büyük Tehlike

Genel olarak Filistin yasama meclisinin feshetme kararı Filistin siyasi düzenini dağılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan yasa dışı ve siyasi bir karardır.

Filistinlilerin Abbas’ın,  başta Trump tarafından dikte edilen Asrın Anlaşması siyasetleri çerçevesinde gerçekleşen tefrikacı girişimlerine karşı tepkisi,  Filistin halkının   ihanet kokan her türlü harekete karşı duyarlı ve bilinçli olduklarını gösteriyor.

Tüm Filistin Abbas’ı Kınadı

Bu yüzden  Mahmut Abbas’ın darbeye benzer bu girişimi tüm Filistin halkının kınamasını beraberinde getirdi. 

Filistin halkı temel ihtilaflarının ve mücadelerinin siyonist düşmanla olması, siyasi rekabetler ve Parti çıkarlarının Filistinli taraflar arasında düşmanlığa sebep olmaması  gerektiğini,  zira bu  durumdan sadece siyonist rejimin çıkar sağladığını ve bu ihtilafların cezasını ise   sadece Filistin halkının ödeyeceğine  inanıyorlar.