FİLİSTİN’in Özgürlüğü İlahi SÜNNET – Amerika Bir HALT EDEMEZ

Kuran’ın baharı mübarek Ramazan ayının ilk gününde, İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi toplu kuran okuma merasiminde konuşan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Kuran’a yakınlaşma ve emirleriyle amel etmenin İslam ümmetinin bugünkü zaruri ihtiyaçlarından biri olduğunu ve Filistin’in üzüntü verici durumu, siyonist rejimin özellikle son günlerdeki cinayetleri başta olmak üzere İslam dünyasının şu an yaşadığı sorunların İslam ümmetinin Kuran’dan uzaklaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Beyt’ul-Mukaddes Filistin’in başkentidir. İlahi muvaffakiyet sayesinde Filistin düşmanlardan kurtulacaktır. Bu hakikat ve sünnetullah karşısında Amerika ve uzantıları hiçbir halt işleyemezler.”

Hayatın her alanında Kuran’a daha fazla teveccüh edilmesi gerektiğini anımsatan İran Dini Lideri, İslam dünyasının maruz kaldığı musibetlere, özellikle Filistin halkının içinde bulunduğu şartlara temasla şunları söyledi:

“Bu birkaç gün içinde habis ve uyduruk siyonist rejimin onlarca Filistinliyi şehit ve binlercesini yaralayak işlediği cinayetleri gördünüz. Böyle bir ortamda bazıları, Amerika neden tutum almıyor diye yakınıyorlar, oysa Amerika ve Batılı devletlerin coğu bu cinayetlerin işlenmesine ortaktırlar.”

İslam ümmeti ve Müslüman devletlerin bu cinayetlere karşı tutum almaları gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamaney,  “Kuran bize, ‘din düşmanlarına karşı katı olun ve kendi aranızda şefkatli davranın’ diyor. Ama şimdi Kuran’dan uzak kalma nedeniyle Müslümanlar arasında ihtilafa ve küffar karşısında teslimiyete şahid oluyoruz” diye anımsattı.

İslam’a karşı düşmanlıkların tükenmeyeceğine dikkat çeken Ayetullah Hamaney, “Eğer İslam ümmeti Kuran’a yakınlaşırsa, Kuran’ın da buyurduğu gibi şüphesiz düşmana galip gelecektir, zira bu, ilahi bir vaattir” diye ekledi.

Kuran tilavetini ve Kur’ani mahfilleri bu ilahi kitabın üzerinde tefekkür ederek onu anlama ve amele yansıtmanın girişi olarak değerlendiren İmam Hamanei, gençlere hitaben şöyle dedi:

“Kuran’la ünsiyetinizi, aşinalığınızı günbegün artırın, çünkü Kuran’ı anlayıp onunla amel etmek sizleri kuvvetli, muktedir ve izzetli kılacaktır.”

Konuşmasının bitiminde, son günlerde şehit düşen Filistinli şüheda için Yüce Allah’tan mağfiret ve hak yolda mücadele edenler için ise daha fazla istikamet gösterme dileğinde bulunan İran Dini Lideri Filistin’in özgürlüğü için de şu ifadeleri kullandı:

“Değişmez sünnetullah karşısında Amerika ve işbirlikçilerinin yenilmeye, teslim olmaya mahkûm olacaklar.”