Filistin İntifada Konferansı FİLİSTİN’i YENİDEN Gündeme Oturttu

Sabirin Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Hişam Salim verdiği demeçte şunları söyledi: “Tahran’da düzenlenen Uluslararası Filistin İntifadasını Destek Konferansı, Arap ve İslami kapasiteleri ve enerjiyi Filistin meselesine seferber etti ve Filistinlilerin zihinlerinde Arap ve İslam dünyasının onları Siyonist Rejimle mücadelede yalnız bırakmadığı ve bu halkın yanında olduğu düşüncesini yeniden canlandırdı.”

Konferansın Manevi Desteği

Altıncı Uluslararası Filistin İntifadasını Destek Konferansı, Filistin konusuna manevi destek sağlamakla birlikte özellikle Amerika’nın İsrail’e olan sınırsız desteğine ve Arapların bu rejimle görülmemiş bir şekilde ilişkilerini normalleştirdiğine şahit olduğumuz bu günlerde bu meselenin Arap ve İslam Dünyasındaki yerini bir kez daha canlandırmıştır.

Filistin halkı şu an Batı Şeria ve Kudüs’te kahramanca intifadasına devam etmekte ve en asgari imkanlarla Siyonist düşman ile mücadele etmektedir. Bu yüzden her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Çünkü böyle bir mücadelenin desteğe ihtiyacı vardır.

Tahran’da düzenlenen Filistin İntifadasını Destek Konferansı, Filistin meselesini görmezden gelen ve Filistin halkının haklarını ayaklar altına alarak İsrail ile ilişkilerini normalleştiren bazı Arap ve İslam ülkelerinde karanlık bir gökyüzündeki yıldırım etkisi yarattı.

Konferansın Amaçları

Tahran’da düzenlenen bu konferans, Filistin meselesinin Arap ve İslam Dünyasındaki asıl yerini alması, İslami vahdetin öneminin vurgulanması, Filistin meselesi etrafında toplanılması ve ihtilafları bir kenara bırakıp, iç tartışma ve çatışmalara son verilmesi gibi birçok amaca ulaştı.

Bu konferans bir kez daha Filistin halkın Filistin’deki hakkını ve Siyonist Rejimin işgalci ve gaspçı olduğunu ve bu ülke toprakları son karışına kadar Siyonist Rejimden kurtarılana kadar Filistin halkının İntifadasının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Şeyh Salim aynı zamanda Siyonist düşman tarafından Filistin meselesinin tasfiyesi konusunda yapılan ve başarısızlığa uğrayan bazı planlarına ve gerici Arapların Siyonistlerin Filistin’deki varlıklarını meşrulaştırma çabalarına değindi ve Sabirin Hareketinin bu konferansa katılması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sabirin Hareketi Filistin hakkında özel bir mutabakatı konferans genel sekreterliğine sundu ve bu konferans aracılığıyla oluşan şartlardan yararlanarak, çeşitli ülkelerinden birçok önemli şahsiyetin huzurunda Filistin’deki en önemli milli, İslami ve Arap haklarına değindi.”

Hareketin Sunduğu Mutabakat

Sabirin Hareketi, anayasaya ve tarihi anlaşmaya göre; Re’s El-Nakur’dan Ummu Er-Reşaş’a ve denizden ırmağa kadar uzanan Filistin topraklarının herkes için olması gerektiğini vurgulayan bu mutabakatı dünyadaki tüm özgürler tarafından dünyanın tüm noktalarına yaymaya çalışmıştır.

İran Filistin meselesini eski itibarına kavuşturma konusunda başarılı olacaktır ve düşmanlar olmak üzere herkese Filistin’in hatırasının dünyadaki özgür ve şerefli insanların kalbine nakşolduğunu ve bütün komploların yenilgiye mahkûm olduğunu kanıtlayacaktır.

İran’a Teşekkür

İran’ın hiçbir beklenti içerisinde olmaksızın Filistin halkına olan desteğinin artmasından dolayı teşekkür etti.

Sabirin Hareketi Genel Sekreteri şu hatırlatmalarda bulundu: “Konferansa katılanlar yazdıkları mektuplarla ve çeşitli mesajlarla yardıma ihtiyacı olan Filistin İntifadasının desteklenmesi ve Filistin halkının işgalci düşmanla mücadelede yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.”

Şeyh Salim, dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli şahsiyetlerin katılımıyla gerçekleşen bu toplantıyı, Filistin meselesine, Filistin halkına ve İntifadaya destek konusunda cesurca olarak nitelendirdi.