FİLİSTİNLİ Gençlerden İRAN Liderinin Çağrısına ÖVGÜLER

Filistinli gençler yaptıkları açıklamalarda, İran  Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Arap gençlere hitaben yaptığı Arapça konuşmanın babacan bir konuşma olduğunu belirterek, Arap liderler halklarının istek ve taleplerini görmezden gelirken Ayetullah Hamaney’in bu konuşmayla Arap inkılabına yaklaştığını ifade ettiler.

İran liderinin Arap liderlerden farkı

Üniversite öğrencisi Besime Mahmut, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İran liderinin yaptığı açıklamaların birçoğunda babacan ifadeler bulunmaktadır ve bu onunla Arap liderler arasındaki farkı açıkça göstermektedir öyle ki Arap liderler ümmetin sermayesini düşmana sattılar buna karşın Ayetullah Hamaney bizi düşmanın yok etmeye çalıştığı geleceğimizi kurmaya davet ediyor.

Gazze’nin tam göbeğindeki el-Ramal mahallesinde işyeri bulunan Arap iş adamı Ebu Muhammed ise şu ifadeleri kullandı: Arapların Amerika ve İsrail ile işbirliği yaparak yaptıkları ihanet, İran’ın dünyadaki tek güç olarak saygı görmesine neden oldu.

Filistinli yazar Eyhab Zeki ise verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: Rehber Hamaney’in mesajını bekliyordum; bu mesaj Arap gençlerin kendisine yazdığı mektupların yanıtıdır. İran liderinin mesajları dostluk mesajıdır hem de Arap medyasının İran’a yönelik kinlerine rağmen, İran lideri verdiği mesajda Filistin konusunda geri durmanın devlet ile halk arasındaki düşmanlığın sebebi olduğunu belirtti.

Eyhab Zeki daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Filistinli Arap bir vatandaş olarak bana göre, İran bugün Filistinlilerin ve Arapların güvendiği bir ülkedir ve Araplar ile Filistinlilerin en büyük düşmanları İran’ın da düşmanıdır.

İran liderinin Arapça konuşmasından duyulan mutluluk

Arap gençlerden bir diğeri, Ayetullah Hamaney’in Arapça konuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: O, yaptığı açıklamada; İran inkılabının mazlum halklara karşı olan ilgisini ortaya koydu. İran’ın lideri şöyle bir yol izlemektedir; özgürlük yanlısı halkları kötü niyetli güçlerden kurtulmaya çağırmaktadır.

Arap ve Müslüman gençler uzun yıllar boyunca şefkatli bir liderden mahrum kaldı

Genç Araplardan bir diğeri olan Abdurrahman el-Acuri ise şunları söyledi: Arap ve Müslüman gençler yıllarca onları düşünen ve kendilerinde bir ümmet olarak Siyonist ve Emperyalist sömürgesinden kurtulmaları gerektiği inancını oluşturacak bir liderden mahrumdular.

Ticaretle uğraşan Abdurrahman el-Acuri daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Güçlü bir şahsiyet bu gençleri desteklediğinde ve onları ülkeleri ve kendi meseleleri karşısında sorumlu tuttuğunda birçok iş yapabiliyorlar ve Ayetullah Hamaney çok açık bir şekilde Lübnan, Suriye, Yemen ve İran’daki gençlerin düşmanın tüm planlarını değiştirebileceğini, geleceği bu ümmete yeniden kazandırabileceğini ve bunu Kudüs ve Filistin’in kurtuluşu ile tamamlayabileceklerini ispatladı.

İran lideri dikkatlice Arapların yarasını kapattı

Arap genç kız Dea el-Şami ise İran liderinin açıklamalarının Arapların uyanışı doğrultusunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: İran liderinin açıklamalarının muhtevası Arapların yarasının üzerini kapatmak gibiydi. öyle ki bu yara Amerika’nın hakimiyet arayışı, Siyonist Rejim’in kabul edilemez uygulamaları ve Arap yönetimlerin zalim güçler karşısında teslim olma çabalarından kaynaklanmaktadır; bu kişiler halkları ve basit hükumetleri bir lokma ekmek ve dünyalık malla dize getirmektedirler.

İran’ın fitneden çıkışı ve yapıcı ilerleyişi

El-Şami daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Şunu söyleyebiliriz ki; uluslararası ve Siyonist çabaların ve yine Arapların tüm çabalarının amacı İran’ın çabalarını sonuçsuz bırakmak ve İran’ı karalamaktı, İran İslam İnkılabı gibi olumlu örnek olan bir inkılabın varlığı bu ülkenin son yıllarda birçok başarı elde etmesini ve barışçıl olmasını sağladı ve bu örnek, Arap gençler için en iyi örnektir. İran liderinin açıklamaları onun Arap gençlere ilgisinin ve muhabbetinin açık göstergesidir.

İran liderinin gençler için yol haritası

Arap gençlerden bir diğeri Nezal Aliyan da verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: İslam İnkılabı Liderinin Arapça açıklamaları ilk olarak şunu gösterir, İran’ın Araplara karşı hiçbir düşmanlığı bulunmamaktadır hatta onlara saygı göstermektedir, bir diğer sonucu ise bu açıklamanın gençlere yönelik olması mevcut koşullarda gençlerin rolünün önemini göstermektedir.

Aliyan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: O, açıklamalarında Arap gençlerin geleceği ile ilgili planı açıkladı yani, eğer güçlerini işgalci rejime karşı birleştirir, birlik olur, Amerika’nın hakimiyet arayışına karşı çıkar ve düşman tarafından oluşturulan anlaşmazlıkları ortadan kaldırırlarsa iyi bir geleceğe sahip olacaklardır. Bu açıklamalar gençleri başarı ve mutluluğa ulaşabilmeleri için aydınlatmaktadır.