Filistin Fetva Konseyi: HARAMDIR!

Filistin’in dört bir yanından gelen Meclis üyelerinin katılımıyla Genel Müftü başkanlığında 162’ncisi düzenlenen oturumda alınan fetvada şunlar ifade edildi:

“Arap ve Müslümanlardan herhangi bir şahsın veya çevrenin Filistin topraklarından herhangi bir parçasının Siyonist işgal rejiminin eline geçmesine, burayı mülk edinmesine veya gasp etmesine yardımcı olması haramdır.”

“Düşmana destek ve yardım, onları güçlendirme şeklindeki yardıma denk olup böyle bir girişim onların ayaklarını görüş ve düşüncede, silah ve güçte, gizli ve açık bir şekilde, doğrudan veya dolaylı yönden sağlamlaştırmaktadır.”

Fetva metninde ayrıca, “Arap ve Müslümanların dil, renk ve bölge farklılığına rağmen Filistin halkının yurduna dönmesi için yardımlaşmaları, vahyin indiği yer olan Mescidi Aksa’yı korumaları, Filistinlilerin hak ve hukukunu muhafaza etmeleri gerekir.”

“Bu konuda ihmalkâr davranan ve tefritte bulunan, Müslümanları buradan uzaklaştıran ve soğutan, ya da birliği bozacak adımlar atan, sömürgecilerin Müslümanlarla Kudüs konusunda planlarını hayata geçirmelerine imkan sağlayan, -ister birey olsun, ister hükümet, ister parti ve ister cemaat olsun- bu tutumuyla cemaatten ayrılmış, ümmetin dışına çıkmış ve yaptığıyla en büyük günahlardan birini işlemiş olacaktır” ifadesi kullanıldı.

Yüksek Fetva Meclisi açıklamasında Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa kapısına yakın yerlerde ayin yapmalarını, Hz. İbrahim Camii duvarlarına Siyonist işgal bayrağını asmalarını ve bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus’ta bir camiyi yakıp duvarlarına ırkçı sloganlar yazmalarını sert bir dille kınadı.