FHKC: İRAN, Daima FİLİSTİN ve DİRENİŞ’e Destek Oldu!

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Kayed El-Gul “İslam Devrimi, İran’ın tavrının değişimiyle birlikte bölgede büyük bir dönüşüme sebep oldu. Şah yönetimi Filistin halkına ve ümmetin halklarına düşman, Siyonist düşmanla ise müttefik idi. İslam Cumhuriyeti ise tam aksi bir tavır ortaya koyarak Filistin halkının destekçisi oldu. Direniş gruplarına destek verdi” ifadelerini kullandı.

El-Ahd Haber Kanalına özel röportaj veren El-Gul, İslam Cumhuriyetinin 40. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebriklerini ilettikten sonra şunları söyledi:

“İran Devriminin yapı taşlarından biri Siyonist düşmanı tanımamak ve düşman statüsünde tanımlamaktır. Bu ilke gereğince hareket eden İran Filistin halkına yalnızca siyasi olarak değil maddi anlamda da büyük katkı sağladı. İşgalci güçlere karşı silahlı mücadele veren direniş gruplarını destekledi ve onları güçlendirdi. Biz İran’ın üzerimizde baskı kurma çabası içerisinde olduğunu bir an olsun hissetmedik. İran Filistin halkının ve direniş gruplarının destekçisi olarak bu desteği verdiğini çok kere ifade etti.”

Direniş ekseninin kendi içerisinde ortak siyasi bir tavra sahip olmasının Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Siyonist oluşumla normalleşme çabalarını meşrulaştırmayı amaçlayan Yüzyılın Anlaşması tehlikesine karşı gerekli olduğunu, bu yüzden direniş ekseni içerisinde ortak bir siyasi tavrın ve koordinasyonun var olduğunu ifade eden El-Gul, henüz anlaşmaya karşı nasıl bir mücadele yöntemi izleneceği hususunda ortak bir planın oluşmadığını belirtti.

Bu hususta herkesin öncelikle kendi ülkesinin ardından da ümmetin ve Filistin davasının çıkarlarını düşünerek Yüzyılın Anlaşması tehlikesine karşı çabalarını birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Gul, gerek direniş ekseni gerekse bölgede ve uluslararası sahnedeki diğer güçlerle beraber bu anlaşmaya karşı bir oluşumun kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.