İsrail’de DÜRZİLERİN 2. Sınıf VATANDAŞ Öfkesi

Ülkenin kuzeyinde yoğun bir şekilde yaşamlarını sürdüren, varlığını İsrail’in varlığına bağlayan Dürziler, yıllar boyunca “kan kardeşi” muamelesi göstererek, hiçbir hizmette kusur etmediği “devletleri” tarafından mahrum bırakılmış ve izole edilmiş bir duruma düşürüldü.

Siyonist İsrail’in kendini sadece Yahudi halkının devleti olarak gören kanunu çıkarmasıyla, aralarında orduda yüksek rütbeli askerler olarak hizmet eden şahsiyetler olmak üzere, Dürzilerin önde gelenleri bundan sonra ülkedeki statülerinin ne olacağını sorgulamaya başladı.

Siyonist Ariel Şaron başbakanlığındaki 29. İsrail hükümetinde Devlet Bakanlığı yapmış Salih Tarif ile Binyamin Netanyahu liderliğindeki 34. mevcut İsrail hükümetinde İletişim Bakanlığı görevini sürdüren Eyüp Kara, Dürzi Arapların İsrail devletinde üst düzey makamlarda yer alan önemli şahsiyetleri arasında bulunuyor.

Anadilleri Arapça olan Dürziler, Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde, “Dürzi topluluğun İsrail için ülkedeki azınlıklar arasında çok özel bir yeri var. Öyle ki bu topluluğun mensupları, İsrail siyaset, kamusal yaşam ve ordu alanlarında önemli görevlerde bulunur.” şeklinde tanımlanıyor.

İşgal Dışişleri Bakanlığı’nın tanımında, Dürzilerin İsrail’in kuruluşundan bu yana orduda görev aldıklarına vurgu yapılarak, “1956’da Dürzi topluluğunun lideriyle yapılan anlaşmadan sonra da Dürzi erkeklerin İsrail ordusuna katılımını zorunlu hale getiren bir yasa çıkarıldı. İşte ordudaki Dürzi Tugayı da bu şekilde doğdu.” ifadelerine yer veriliyor.

Ayrıca İsrail işgal topraklarının kuzey bölgelerinde yaşayan İsrail Dürzileri, kendilerini önce Dürzi sonra İsrailli ve en son Arap olarak tanımlıyor. Suriye kimliğinden vazgeçmeyen ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri çevresinde yaşayan yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzinin aksine İsrail Dürzileri, İsrail’e ve kimliğine tüm sadakatiyle bağlılık gösteriyor.