Dünya KUDÜS GÜNÜ Nedir – Hakkında Bilgi?

Kudüs’ün kurtarılmasını mukaddes bir vazife olarak telakki eden, bunu İran İslam Devriminin büyük hedefleri arasına kabul eden merhum İmam Humeyni ve izleyicileri, Filistin Davasını merkeze alarak İslam’ın ve Müslümanların izzetini koruyup yüceltmeyi başarmış ve kıyamete kadar devam edecek, mukaddes bir çığır açmıştır…

Kudüs Günü, mukaddes Kudüs’ün ve Filistin’in kurtarılması, İlahi hükümlerin, gerçek hürriyet ve adaletin o bölgelerden başlayarak tüm yeryüzüne hükümran kılınması amacıyla ilan edilmiştir.

Dünya Kudüs Günü büyük bir amaç ve hedefi simgelerken, aynı zamanda bu önemli gün, ümmet ve küresel emperyalizm için önemli mesajları da içeriyor.

Yeryüzünün işgal edilmiş en kıymetli ve mukaddes toprakları olan Kudüs’ün Siyonist İsrail’in işgalinde kurtarılması amacıyla İmam Humeyni tarafından ilan edilen bu gün ile Kudüs’ün Müslümanlar nezdinde birincil bir dava olduğu dünyaya haykırılmış olundu.

İmam Humeyni İslam Devriminin zaferinden birkaç saat sonra Siyonist İsrail elçiliğinin ele geçirilmesine emir verdi. Birkaç saat içerisinde İslam devrimcileri tarafından gasıp Siyonist rejiminin elçiliği 11 Şubat 1979’a ele geçirildi.

İran böylece ilk günden beri gasıp Siyonist rejimi ile Şahlık Rejimi arasında var olan tüm ilişkileri de keserek ona düşmanlığını ve mazlum Filistin halkının yanında olduğunu ilan etti.

Böylece Siyonist diplomat ve görevlilerinin çalıştığı elçilik binası kapatılmış ve elçilik binası artık Filistinlilere devredilmişti. İmam Humeyni Siyonistleri ülkesinden kovup Filistinlileri baş tacı ederken ve de Ramazan’ın son Cumasını da Dünya Kudüs Günü ilan ederken, bazı İslam ülkeleri birbiri ardına İsrail’in elçilerini kabul ediyor, ihanet anlaşmaları imzalıyordu.

Daha sonraları İslami Direniş Hareketi HAMAS lideri Halid Meşal bu durumu şöyle izah edecekti:

“İran İslam İnkılabından sonra, Siyonistler  Tahran’dan fareler gibi kaçtılar… İmam, ‘Bugün İran, Yarın Filistin’ sloganını haykırıyor ve Müslümanları Kudüs etrafında birleştirmek için ‘Dünya Kudüs Günü’ne çağırıyordu.”

Mazlumların, Zalimlere Karşı Ayağa Kalkışı

İmam Humeyni’ye göre bugün sadece Kudüs’e özgü değil aynı zamanda dünya mustazaflarının müstekbirlere karşı mücadele günüydü. Kudüs Günü, Amerika ve diğer küresel güçlerin baskısı ile zor günler yaşayan halkların mücadele günüydü.

Dünya Kudüs Günü münasebetiyle 1979 yılından beri tüm dünyada Müslüman ve Mustazaf halklar çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenleniyor.

Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü mukaddes mekânı olan Mescid-i Aksa’nın, aynı zamanda peygamberler şehri olarak Müslümanlar için ayrı bir öneme ve kutsiyete sahip Kudüs, bir bakımdan uzun yıllar gaspçı, zalim ve işgalci bir rejimin Ortadoğu bölgesinde izlediği soykırım ve sultacı politikalarının esiri olan mazlum Filistin milleti ile dayanışma günüdür Dünya Kudüs Günü.

Dünya Kudüs Günü ışığında Müslüman milletlerin mazlum Filistin milletinin gasp edilen haklarının geri alınması ve Siyonist İsrail’in işgal ettiği toprakların kurtarılması için verilen mücadele dünya kamuoyunun odağına oturmuştur.

İnsanlar 2’ye Ayrılır: Müstekbirler – Mustazaflar

İmam Humeyni küresel güçlerin zayıf milletlere karşı sömürüye dayalı ilişkilerini irdelerken bu gerçeğe işaret ediyor ve şöyle diyor:

“Sömürücüler insanların üzerinde sulta kurdukları siyasi elemanları aracılığı ile insanlara zalimane bir düzen dayattı ve buna göre insanlar da müstekbir ve mustazaf olmak üzere iki gruba ayrıldı.”

Dünya Kudüs Günü, Filistin’i Ümmetin Ana Gündemi Yaptı

İslam ümmetinin ortak noktada buluştuğu Ramazan’ın son Cumasının “Dünya Kudüs Günü” ilan edilmesi, ayrılmaz bir şekilde Kudüs’ün İslam’ın bir parçası olduğu mesajını verildi. Filistin meselesi ümmetin ana davası olduğu siyasi literatüre geçti.

İmam Humeyni bu günün temel taşını atan insandı, çünkü Kudüs’ü kurtarma konusu, tüm Müslümanların ister Sünni olsun ister Şii, üzerinde hemfikir oldukları temel konulardan biridir. Siyonist İsrail asla barış sürecinin sonuca ulaşmasını istemiyor.

Bu yüzden Müslümanlar için geriye kalan tek şey, direniş sürecini sürdürmektir. Dünya Kudüs günü direnişçi Filistin milletine de işgalcilere karşı mücadelelerinde yalnız olmadıkları mesajını verir.

Kudüs Günü, bu ulvi gayenin ve mukaddes mefkürenin temel dinamiklerinden biri olsun diye ilan edilmiştir.

Kudüs Günü, dünya Müslümanlarını uyandırmak ve her daim teyakkuz durumunda olmaları için ilan edilmiştir.

İmam Humeyni, İslam İnkılabı zaferinden birkaç saat sonra Siyonist İsrail elçiliğinin ele geçirilmesinin emrini verdi. Bu emir üzerine devrimci Müslümanlar bir kaç saat içerisinde İsrail’in elçiliğini 11 Şubat 1979’a ele geçirildi.

“İsrail Elçilik binası Filistin halkına hediye edildi”

İslam Devrimcileri tarafından duvarlara pankart asıldı. Pankartın üzerinde şöyle yazıyordu: ”Bu bina İran halkının Filistin halkına hediyesidir” Devrimciler, gasıp Siyonist İsrail elçiliğinin tabelasını, ‘‘Filistin Elçiliği” olarak değiştirdi. İslam İnkılabı ilk günden beri gasıp Siyonist rejimi ile olan düşmanlığını ve mazlum Filistin halkının yanında olduğunu ilan etti.

Daha sonra İran Devriminin Lideri İmam Humeyni, bir süre sonra Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü ilan etti.

“Dünya Müslümanları İsrail’e Karşı Birleşmeliler”

İmam Humeyni 7 Ağustos 1979’da Dünya Müslümanlarına hep birlikte Siyonist İsrail zulmüne karşı durma ve Filistinli Müslümanlara destek olma çağrısı yaparak, Filistin – Kudüs davasını Müslümanlar ve Dünya Halkları nezdinde daima canlı kalmasını sağladı.

Böylece Ramazan ayının son cuması Uluslararası Dünya Kudüs Günü olarak duyarlı Müslümanlar tarafından, vazifelerini eda etmek için sokaklarda ve meydanlarda Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla ve onların kanuni haklarını savunmak adına yürüyüşler yapılmaya başlandı.

İmam Humeyni’nin bu önemli ve tarihi çıkışı, evvela Filistin meselesini yaşatmak ve Müslümanların ve İslam ülkelerinin dikkatini Siyonizm tehlikesine çekmek ve ikinci olarak da bazı Arap ve Müslüman rejimlerin Siyonist İsrail ile uzlaşmacı ihanetlerine karşı İslami onur ve basireti yansıtmak açısından önemliydi.

Gerçekte İmam Humeyni’nin Dünya Kudüs Günü’nü ilan etmesi ve bu ilanın diğer birçok İslam ülkesi tarafından benimsenmesi, Filistin’i bir anda İslam dünyasının en önemli meselesi haline getirdi.

Merhum İmam Humeyni’nin Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan ettiği söz konusu mesajı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ben uzun yıllar boyunca gâsıp İsrail tehlikesini Müslümanlara hatırlatıp durdum; bugünlerde Filistinli bacı ve kardeşlerimize karşı saldırılarını artırmış durumda. Bilhassa Güney Lübnan’da Filistinli savaşçıları ortadan kaldırabilmek için evleri teker teker bombalıyorlar.

Ben bütün müslüman devletler ve dünya Müslümanlarından bu gasıp ve destekleyicilerinin ağzının payını verme amacıyla birleşmelerini istiyorum.

Ve bütün dünya Müslümanlarına, Filistin halkı için kader belirleyici olabilecek olan ve Kadir günlerinden sayılan mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü “Kudüs Günü” olarak seçip bu günü Müslüman Filistin halkının kanuni haklarını destekleme konusunda dünya Müslümanlarının milletlerarası dayanışma günü olarak belli program ve merasimlerle geçirmeyi öneriyorum.

Allah Teala’dan müslümanları küfür ehline galip kılmasını dilerim.