Dünya Halkları Filistin-Gazze İçin Meydanlarda

Devrim Muhafızları Başkomutanı Serdar Muhammed Rıza Naqdi:
Gazze halkı, ölmekte olan başarısız ve uyuşuk Siyonist rejimi tüm büyük güçlerin başkanlarına kucaklatıp, onu ayağa kaldırmış ve bu gayri meşru rejime, yaşamaya devam edebilmesi için suni teneffüs yaptırmıştır.

Şu ana kadar hiçbir faktör, her etnik köken ve ırktan dünya insanlarını kendi ekseni etrafında toplayıp, Doğu Asya’dan Amerika’ya kadar 100 milyona yakın insanı Gazze halkına yapılan zulmü savunmak için sokaklara taşıyamamış; Tarihin akışını değiştiren, İslam İnkılabı’nın Yüce Lideri’nin bahsettiği yeni dünya düzenini pekiştiren olay budur.

Allah başarının sırrını şehadette koymuş, insanı yaratan Yüce Allah ondan kendisinden başka kimseye itaat etmemesini istemiştir. Yüce Allah zalime karşı dur dedi.