“DEMİR ADAM” Lakaplı Eski Filistin İçişleri Bakanı Şehit Said Siyam

Filistin tarihinde, genelde Filistin halkı, özelde ise Gazze halkının Fetih’in Gazze’de oluşturduğu anarşi, kaos ve kargaşa döneminde yaşadığı sıkıntılar hiç de kolay değildi.

22 Temmuz 1959 doğumlu Said Muhammed Şaban Siyam Hamas’ın kurduğu hükümetin İçişleri Bakanı olarak atandı. Kendisi Hamas’ın kurduğu Değişim ve Islah Partisinden milletvekili seçilmişti. Gazze’deki yeni liderlerinden biri sayılan Siyam, hareket içerisinde “Demir Adam” lakabıyla anılıyordu.

Bu zor, karmaşık ve sıkıntılı dönemde Siyam, direnişi arkadan koruyacak, iç cepheyi muhafaza edecek, uzun yıllar güven ve huzur görmeyen Gazze halkına huzur getirecek milli şuura sahip bir güvenlik birimi kurmayı başardı.

Çalışma İstasyonları

Şehid Siyam hayatında birçok mevkide görev aldı. Öğretmenler kesimini temsil eden komisyonun başkanlığını yapan Siyam, UNRWA’da Arap Görevlileri Birliği üyesi, Hamas’ın dış ilişkiler dairesi sorumlusu ve hareketin Gazze’deki siyasi birim üyeliği de yaptı.

Aynı şekilde İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi de olan Siyam, yapılan seçimde Gazze, Kudüs ve Batı Yaka’dan en fazla oy alan üye olmuştu. Onuncu hükümette İçişleri Bakanı olarak atandığında kendini bir yığın sorunun yanında Fetih’in çıkardığı anarşi ve kargaşa içinde bulmuştu.

Hikmetli Kararlar

Siyam yerinde ve hikmetli kararlar almakla biliniyordu. İçişleri bakanlığına gelir gelmez, polis teşkilatından atılan ve haksızlığa uğrayanları geri almakla işe başladı. Grupların oluşturduğu Yüksek Takip Kurulundaki çalışmaları idare etmedeki ustalığı göze çarparken, herkes ile iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen bir husustu.

Onun içişlerine gelmesiyle Filistin güvenlik müessesinde gözle görülür bir değişim yaşandı. Siyam gelir gelmez bölgede yayılan anarşiyi sonlandırdığı gibi, ailelerin maruz kaldığı keyfi baskı ve baskınlarına da son verdi ve her tarafta yayılan silahları kontrol altına aldı.

Huzur ve güvenliği sağladı

Siyam’ın İçişleri Bakanı olduğu dönem Filistin Yönetimi’ne bağlı güçlerin başkaldırdıkları, İçişleri Bakanını dinlemedikleri dönem olarak biliniyor. Vatandaşların güvenliği için aldığı yerinde kararlarla med ve cezir yaşadı. Önüne çıkarılan engeller nedeniyle kendisi 2006 yılının Mart ayında kanunun kendisine verdiği yetkiyle yeni bir güvenlik birimi kurdu. Çok güçlü bir çekirdek kadro oluşturdu. Onun oluşturduğu ve birkaç yüz kişiden oluşan bu sağlam kadro şu anda düzenli ve muazzam bir güç haline geldi.

O dönemde Fetih’e bağlı güçlerin çıkardığı kargaşa ve oluşturdukları kaosun son bulmasında Siyam’ın büyük rolü olduğu gibi, ailelerin birbirlerine karşı misillemelerine son verme ve silah anarşisinin son bulmasında da onun büyük bir payı oldu. Gazze için 2007 yılı oldukça huzurlu ve sükûnetin hakim olduğu bir yıl oldu. Güçlü adam bu döneme başarıyla komuta etmişti.

İçişlerini yeniden yapılandırma

Şehid Siyam İçişleri Bakanlığının yapısını temelden değiştirdi. Bunun sayesinde vatandaşlara huzur ve güveni sağladı. Taşıdığı sorumluluk ve emin adımlarla yürüdüğü yolu, gerçekleştirdiği huzur ve güveni dostları kadar düşmanları da görüyordu.

İçişleri Bakanı Siyam Gazze’deki bütün illerde bulunan polis merkezlerine bizzat gider durumu yerinde incelerdi. Siyam vatandaşların güven umudunu gerçekleştirmek istiyordu. Görevin hakkıyla yerine getirilmesi ve vatandaşlara haksızlık edilmemesi için “Denetim Divanı” oluşturmuştu.

Bakan Siyam’ın güvenlik birimini ne denli önemsediğinin bir işareti de onun Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü kurması ve bunu güvenlik ve hukuk öğrencilerine açmasıdır. Onun güvenlik birimlerine yön vermesi, onları irşad etmesi de herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Güvenlik sürecinde ilgili şahısları göreve hazırlamak ve eğitimlerini güzel bir tarzda bitirmelerini sağlamak için Rehberlik ve Yönlendirme Birimi kurdu.

Şehit Edilmesi

İçişleri Bakanı Siyam, Siyonist işgal rejiminin 2008-2009 tarihinde Gazze’ye karşı başlattığı savaşta 15 Ocak 2009 tarihinde şehit oldu. Kassam Tugayları’nın Furkan Savaşı olarak tanımladığı savaşta kendisine bağlı güçlerin başında işgal güçlerine karşı direnirken şehit olan Siyam arkasında, güvenliği sağlama, direnişi arkadan koruma ve halkına güven ve huzuru sağlama konusunda çizdiği yol haritasına bağlı öğrenciler bıraktı. Bunlar onun yolunu takip etmekte, verdikleri söze bağlılıklarını sürdürmektedirler.

Şehid Siyam, sadece siyasi bir hareketin lider ve komutanı değildi. O aklı, ahlakı ve kucaklamasıyla bütün Filistin halkını ve Filistinli grupları kuşatmış, vatansever şahsiyeti ve bütün gruplarla iyi ilişkileri onu herkesi kucaklayan bir ailenin babası kılmıştı.