Bu BAYRAM Da ESİRLERİMİZ Yalnızdı

Hamdune yaptığı açıklamada işgal yönetiminin bayram günlerinin Filistinli esirler için özel günler olduğunu hiçbir şekilde nazarı dikkate almadığını ve bu arada hasta esirlerin durumlarını görmezden gelmeye de devam ettiğini vurguladı.

Zor şartlarda hücre hapsine mahkum edilenlerin ziyaretinin bu dönemde de engellendiğini, içeriye kitap sokulmadığını, yine son derece kalitesiz yemekler verildiğini, çıplak aramaların ve odalara gece baskınlarının devam ettiğini, toplu nakillerin yapıldığını, esir erkeklerin ve kadınların çok kötü şartlarda, insani açıdan çok kötü ortamlarda tutulduklarını ifade etti.

Hamdune işgal zindanlarında yetmiş yaşında ihtiyarlardan 18 yaşın altında erkek ve kız çocuklara kadar çok farklı yaşlarda esirlerin bulunduğunu ve birçokların tıbbi bakıma ihtiyacı olacak düzeyde hasta olduğunu, bazılarının cezaevi revirlerinde oldukça kötü şartlarda tedavi gördüklerini söyledi.