BM: Bağımsız FİLİSTİN, En Tabii HAK!

Bolivya’nın sunduğu tasarı dün oylamaya sunuldu ve 169 evet, 6 hayır ve 12 çekimser oyla, tasarı kabul edildi ve bu sonuca göre ABD ve siyonist İsrail, genel kurulda ağır bir yenilgi almış oldular.

Yayınlanan bildiride, Filistin halkına, bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı verirken, aynı zamanda Filistin halkına kendi geleceğini belirleme hakkı da verildi.

Bugün itibarıyla 140’a yakın ülke Filistin devletini tanısa da bazı Batılı ülkelerin bu grubun içinde yer almaması dikkati çekiyor. Filistin’i tanımayan ülkelerin başında sözde dünyanın demokrasi beşiği olarak gösterilen ABD, İngiltere ve Fransa geliyor.

Bir milletin kendi vatanında bağımsız ve özgürce yaşama isteği karşısında üç maymunu oynayan ülkeler, ırkçı İsrail’in kural tanımaz tutumuna da çoğu zaman göz yumuyor.

Tüm bu iki yüzlü politikalara ve ırkçı İsrail’in işgaline rağmen Filistin halkı başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nin de içinde yer aldığı bağımsız bir devlete sahip olma yolundaki mücadelesini sürdürüyor.