BDS Türkiye: SİYONİST İşgale Karşı Tek Tol DİRENİŞ!

Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıldönümü vesilesiyle tarihi sorumluklar başlığı ile düzenlenen programa Ilan Pappé, Adel Manna ve Fikret Başkaya katıldı.

Konferansta, Balfour Deklarasyonu’nun öncesi ve sonrası, İngiliz mandası döneminde Filistin’de gerçekleşen Siyonist kolonizasyon, 1917’den günümüze uzanan işgalin farklı boyutları ve işgal altındaki topraklardaki yüz yıllık direniş dinamikleri tartışıldı.

BDS Türkiye, İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan Tabipler Odası konferans salonunda düzenlenecek etkinlikte açılış konuşmasından sonra Filistinli Şirin El Arac konuştu.

Filistinli Şirin El Arac konuşmasında “Ben kendi toprağımda yedi nesil atamı sayabilirim. Amerika’nın bu kararından sonra Filistinlilerin kesinlikle Oslo anlaşmasından çekilmesi gerekir. İşgal rejimi ile tüm ilişkiler kesilmelidir. İşgalciye karşı artık tek yol direniştir. Filistin halkı bu karardan sonra kendileri için tek kazanımın direniş olduğunu gördü. ABD ve işgalci İsrail elçileri tüm İslam ülkelerinden kovulmalıdır” dedi.

Daha sonra birinci oturuma geçildi. Birinci oturumu Selim Sezer yönetti. Selim sezer sunum konuşmasından sonra  Nazlı Koca BDS Türkiye Hazırlık Atölyesi tebliğini sundu. İyi hazırlanılmış olduğu anlaşılan tebliğde “Geç Osmanlı Döneminde Filistin” anlatıldı.

Daha sonra Kudüs’te yaşayan bir Filistinli olan Tarihçi Adel Manna “Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşünden 100 Yıl Sonra, 1. Dünya Savaşı’nın Filistin’deki Etkileri Üzerine Yeni Bir Okuma” başlıklı tebliğini sundu. Manna tebliğinde Filistinli yöneticilerden bir şey beklemediğini ama Filistin halkının direnişçi bir halk olduğunu söyledi. Kudüs bugün üzgün yüzyıl öncede üzgündü. Biz işgalcinin sorumluluğundan değil kendi sorumluluğumuzdan bahsetmeliyiz. Geçmişten ders alarak geleceğe bakmalıyız” dedi.

Trump’un yaptığı Filistinlileri yok saymaktır. Sürgündeki Filistinlilerin geri dönüş hakkını yok saymaktır. İşgalci İsrail’in yeni yerleşim yeri açmasını meşrulaştırmaktır. Amerika’nın bu tavrına karşı ne yapmalıyız asıl sorun bu ama Arap dünyasındaki son dönemdeki yıkım orta yerde duruyor. Geçmişten ders alarak geleceğe bakarak çözüm ürete biliriz. Oslo anlaşma süreci ölmüştür. Direniş tek sçenektir.” Dedi.

Daha sonra ilk bölüm için soru cevap kısmına geçildi.

İkinci oturumda Ilan Pappé (Tarihçi, Exeter Üniversitesi) “Balfour’dan BDS’ye Avrupa ve Filistin” konulu tebliğini sundu.

Ilan Pappé’den sonra yapılan bir oturunda “Filistin’de yüz yıllık işgal, yüz yıllık direniş” başlıklı tebliği sunuldu.

Sunumda şu ifadelere yer verildi: “Kapitalist sistemin damarlarında dolaşan kan petrol ve doğal gazdır. Onunda merkezi Ortadoğu’dur. Siyonist İsrail’in Ortadoğu’da kurulmasının nedeni budur. BM emperyalizme hizmet eden emperyalist bir örgüttür. İşgalci İsrail emperyalizmin sömürüsünün hizmetkarıdır. Sömürgeci dünyanın Ortadoğuya taşmış versiyonudur.

İsrail ile amaç bölge ülkelerinin kendi ayakları üzerinde durmasını engellemekti başardılar. Diyorlar ki bölgede yegane demokratik devlet İsrail’dir. Nükleer silaha İsrail sahip ama İran sahip olunca problem oluyor. Şah emperyalizmin hizmetinde idi. O zaman İran’ın Şii olması problem değildi. Filistin halkı kahramanca direniyor. Yaşasın Filistin halkının anti emperyalist, anti kapitalist mücadelesi.”

Daha sonra ikinci oturum için soru cevap faslına geçildi.