ABBAS’ın Meclisi Feshetmesi HUKUK Dışı!

El-Hak Müessesesi’ne bağlı Bölgesel ve Uluslararası Destek Birimi Başkanı hukuk uzmanı Dr. İsam Abidin, Filistin Anayasa Mahkemesi’nin Filistin parlamentosunu kapatıp, seçimlerin 6 ay içinde yapılmasına karar vermesinin hukuki olmadığını söyledi.

Parlamentonun kapatılması kararına değinen Abidin, Anayasa Mahkemesi’nin gelecek aşamadaki işlerini düzenlemek için Filistin Yönetimi’nin ortaya çıkardığı bir kuruluş olduğunu hatırlattı.

Abidin değerlendirmesinde, “Kararın anayasa ve hukuk açısından bir değeri yoktur. Bu Filistin Anayasası’na ve anayasal ilke ve değerlere karşı bir tecavüzdür. Aynı şekilde bu karar hukukun üstünlüğü, kuvvetlerin birbirinden ayrılması ve yargının bağımsızlığı ilkesine de bir saldırıdır. Anayasanın 121’inci maddesinde herhangi bir şahsa parlamentoyu feshetme yetkisini veren bir bent bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Hukuk uzmanı Abidin, “Bu mesele son derece sıkıntılı ve tehlikeli. Karar Filistin Anayasası’na da muhalif. Filistin Anayasası’na aykırı kararlar yok hükmündedir. Bu krizden çıkmanın yolu başkanlık seçimi yanında parlamento seçimini de altı ay içinde yapmaktır” ifadesini kullandı.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, anayasaya aykırı bir karar alarak ve yapılan tüm uyarılara kulak tıkayarak Filistin Parlamentosu’nu feshetti.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi’nin parlamentonun feshine ve 6 ay içinde seçimlerin yapılmasına karar verdiğini belirterek, karara uyacağını söyledi.