1948 Bölgesindeki Filistinlilerin Dörtte Biri Esaret Acısını Tatmıştır

Esirler Araştırma Merkezi Müdürü Riyad El-Eşkar, Filistin’in 1948’de işgal edilmiş bölgesinde yaşayan Filistinlilerin dörtte birinin esaret ve gözaltına alınma acısını en az bir kez tattığını dile getirdi. 

El-Eşkar, bu bölgede yaşayanların birçoklarının sadece bir kez değil birçok kez esaret acısı tatmak zorunda kaldığını, çünkü işgal rejiminin kurulduğu Nekbe olayından bugüne kadar işgal güçleri tarafından bu bölgede en az bir milyon kez gözaltı veya tutuklama olayı gerçekleştirildiğini ifade etti. 

El-Eşkar, esaret ve gözaltı sorununun 1948’de yaşanan Nekbe olayının sebep olduğu en önemli sorunlardan biri olduğuna ve Filistinlilerin ömürlerinin önemli bir kısmını mezardan farkı olmayan işgal zindanlarında geçirmek zorunda kaldıklarına ve maruz kaldıkları, tüm insani ve ahlaki sınırları aşan muameleler yüzünden günde bin kez öldüklerine dikkat çekti.

El-Eşkar, işgal rejiminin zindanlarının Filistinlileri psikolojik yönden öldürme mekanları olduğunu, o yüzden buraların bir bakıma iğrenç mezarlıklara dönüştüğünü vurguladı. İşgalcinin buralarda onların iradelerini kırmaya ve kişiliklerini aşağılamaya çalıştığını, bu sebeple binlerce Filistinlinin zindanlara veya sorgulama merkezlerine tıka basa doldurulduğunu dile getirdi.

Halen işgal rejiminin 23 farklı zindanında 4700 Filistinlinin esir olduğu, 32’sinin kadın olduğu ve bunlardan 2’sinin ergenlik yaşının altında olduğu, 170’inin çocuk, 700’ünün hasta olduğu ve esirlerden 600’ünün de haklarında herhangi bir dava dosyası açılmamış ve mahkumiyet kararı verilmemiş idari tutuklu olduğu belirtildi.